Deklarace Evropského kongresu pro etnická náboženství

My, delegáti 12 zemí shromážděných na Evropském kongresu pro etnická náboženství ve Vilniusu, Litvě, dne 9. 7. 2014, se společně odkazujeme na toto prohlášení:

Jsme členy různých evropských původních etnických kultur, které si přejí obnovit a znovu nabýt náboženské a spirituální tradice našich předků. Ctíme ty, kteří zde byli před námi, kteří nám dali svůj život a svůj odkaz. Jsme zavázáni zemi našich předků, půdě, která ochraňuje jejich kosti, vodě, ze které pili, a cestám, po kterých kdysi šli. A my se snažíme předat tento odkaz těm, kteří přijdou po nás, těm, jejichž předky se právě stáváme – našim dětem, našim vnoučatům a dalším generacím po nich zrozeným. Posíláme solidaritu a podporu ostatním původním etnickým národům, rasám a náboženstvím, které bojují za zachování dědictví svých předků.

Naše etnická náboženství jsou produktem historie tohoto kontinentu: jsou živým vyjádřením v přítomnosti, a zároveň se dotýkají našich nejdávnějších tradic a identit. V době, kdy svět opovážlivě balancuje na pokraji střetu ekologie a ekonomiky, z velké míry jakožto výsledek nevyváženého individualismu a útočné nenasytosti, naše náboženství prosazují velice odlišné modely spirituálních a společenských hodnot: život v rovnováze, umírněnost vůči přírodě, důležitost rodiny a vzájemné spolupráce celého společenství; respekt a úctu vůči všem formám života.

Již v mnoha evropských zemích je praktikování našich původních náboženství zabraňováno, omezováno a někdy i zakázáno. Vybízíme vlády všech evropských zemí, aby nám vyhověly a aktivně zavedly nařízení, které zaručí náboženskou svobodu všem občanům, jak je sjednáno v Úmluvách Evropské unie, Chartě fundamentálních práv, Evropské úmluvě o lidských právech, Mezinárodní deklaraci lidských práv OSN a dalších podobných úmluvách a dohodách, a aby se upustilo od zajišťování preventivního zacházení s některými náboženstvími na úkor jiných. Také žádáme, aby tato rovnost náboženských preferencí byla reflektována ve světle evropských vzdělávacích systémů.

Naléhavě žádáme, aby se naše vlády aktivně podílely na zachování a ochraně původních evropských posvátných míst, ať se již jedná o místa vytvořená člověkem či o místa přírodní. Dále žádáme, aby byl umožněn volný přístup evropským etnickým náboženstvím na tato místa, jež usilují o jejich využívání pro uctívání a duchovní oslavy.

Nepožadujeme vlastnictví ani exklusivní právo na tato místa – Země nám nepatří, my patříme Zemi.

Protestujeme proti používání slova „pohan“ extremistickými politickými skupinami jakéhokoliv rázu, jelikož to poškozuje naši reputaci.

Závěrem vyzýváme všechny národy, aby umístily bytí Země, jež je doslova naší Živoucí Matkou, nad jakékoliv priority.

Posíláme tuto zprávu ve spřízněnosti, lásce a respektu.

 • Andras Corban Arthen (President), Anamanta, Španělsko/ Spojené státy Americké
 • Ramanė Roma Barauskienė, Litva
 • Martin Brustad, Norsko
 • Nina Bukala, Werkgroep Hagal, Nizozemí
 • Alexander Demoor, Werkgroep Hagal, Belgie
 • Valentinas Dilginas, Kuzšei Žemaicĭai, Litva
 • Sören Fisker, Forn Siđr, Dánsko
 • Federico Fregni (Board Member), Societas Hesperiana, Itálie
 • Marianna Gorronova, Česká republika
 • Lars Irenessøn (Board Member), Forn Siđr, Dánsko
 • Irena Jankutė-Balkūnė (Board Member), Romuva, Litva
 • Runar Kartsen, Forn Sed, Norsko
 • Daniele Liotta (Board Member), Movimento Tradizionale Romano, Itálie
 • Silvano Lorenzoni, Federazione Pagana Italiana, Itálie
 • Anna Lucarelli, Movimento Tradizionale Romano, Itálie
 • Sachin Nandha, Velká Británie
 • Zdenek Ordelt, Česká republika
 • Elisabeth Overgaauw, Werkgroep Hagal, Nizozemí
 • Eugenijus Paliokas, Šventaragis Romuva, Litva
 • Staško Potrzebowski, Rodzima Wiara, Polsko
 • Prudence Priest, Romuva, Spojené státy Americké
 • Marina Psaraki, Y.S.E.E., Řecko
 • Vlassis G. Rassias, Y.S.E.E., Řecko
 • Valdas Rutkūnas, Romuva, Litva
 • Ignas Šatkauskas (Board Member), Romuva, Litva
 • Øyvind Siljeholm, Forn Sed, Norsko
 • Dovile Sirusaitė, Litva
 • Eleonora Stella, Societas Hesperiana, Itálie
 • Inija Trinkūnienė, Romuva, Litva
 • Ram Vaidya, Velká Británie
 • Darius Ramancionis, Lotyšsko
 • Valdis Celms – prezident Latvijas Dievturu Sadraudze, Lotyšsko
 • Andrejs Broks – předsedající Latvijas Dievturu Sadraudze, Lotyšsko
 • Gunta (Saule) Dombrovska– členka rady Latvijas Dievturu Sadraudze, Lotyšsko
This entry was posted in Co je ECER. Bookmark the permalink.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *