Evropský kongres etnických náboženství (ECER)

ecer_logo_noveSmyslem ECER je, aby sloužil jako mezinárodní zastřešující organizace, která bude pomáhat etnickým náboženským skupinám v různých zemích, a zároveň se bude stavět proti diskriminaci takovýchto skupin.

Pojmem „etnické náboženství“ máme na mysli náboženství, spiritualitu a kosmologii, jež jsou pevně zakořeněné v národních tradicích dané země. Tento pojem nezahrnuje moderní okultní a ariosofijské teorie ani synkretická neonáboženská hnutí.

Cílem organizace je rozšiřovat vzdělání v oblasti etnických kultur a jejich náboženství, propagaci vzájemné důvěry a tolerance mezi národy Evropy a celého světa.

Cílem organizace je uchránit etnické kultury a jejich původní náboženství před pozvolným zánikem, a to skrze jejich propagaci a podporu vhodných projektů.

Jako mezinárodní organizace se také snažíme sjednotit jednotlivce i národní organizace, kteří se zapojují do etnokulturních a etnonáboženských aktivit v Evropě, a bojujeme proti náboženské diskriminaci; taktéž věnujeme pozornost ostatním, byť méně rozsáhlým aktivitám jednotlivých etnických kultur a náboženství.

Setkání zástupců jednotlivých národních organizací – mezinárodní kongres ECER – se koná každé dva roky, pokaždé v jiném evropském městě.

Fotografie ze zatím  posledního mezinárodního kongresu ECER, který se konal v Litvě 8.-11.7.2014, si můžete prohlédnout ZDE.

Na tomto kongresu zastupovali Česko Zdeněk Ordelt a Marianna Gorroňová –  a tam také vzklíčilo semínko myšlenky, že by se příští mezinárodní kongres ECER mohl konat v Praze.

http://ecer-org.eu/

This entry was posted in Co je ECER. Bookmark the permalink.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *