Provoda (vyprovázení Morany a přivítání Jarovíta s Vesnou) – 20.3.2015

Bylo dne 20. 3. 2015 a s ním přišla jarní rovnodennost, slavící se dle slovanských zvyků jako svátek Provoda – vyprovázení bohyně Morany a přivítání Jarovíta a Vesny. Slovanský kruh pro tento den připravil oslavu na Hradišti Zámka v Praze Bohnicích.

S maličkou Ladou jsme vyrazily na místo společně s dalšími účastníky okolo čtvrté hodiny. Cestou jsme dávali fáborky a na místo došli ve veselé náladě.

Na místě již čekal připravený Marek. Pozdravili jsme se a pustili se do příprav. Ženy v čele se Stáňou si vzaly na starost přípravu symbolické Morany a muži se dali do příprav oltáře a dřeva na oheň. Ženy daly ruce dohromady a společně vytvořily krásnou ženu, bohyni smrti Moranu. K tomu vyzdobily okolní stromy pentlemi a stužkami, navlékly prázdné šnečí ulity na šňůrky a nechyběly ani bílá vejce a vyzdobené proutky. Mezi všemi těmi přípravami přicházeli na místo další účastníci. Postupně jsme se vítali a všichni se dle svých možností připojili do práce. A tak to šlo všem pěkně od ruky a vše bylo okolo půl sedmé připravené k začátku ceremonie. V té době nás bylo asi 20 dospělých a 7 dětí.

Před začátkem si vzal slovo Marek, který vedl celou ceremonii. Všem pověděl, co nás čeká a jaký je význam dnešního dne i celé ceremonie. Když domluvil, vyšli jsme do průvodu v čele s Moranou. Moranu nesl symbolicky muž jménem Jaroslav. Cestou jsme zpívali píseň Živě a Moraně a bubnovali na šamanské bubny. Průvod byl zastaven na úpatí skály, kde Marek pronesl slova k Moraně a uvedl průvod dál k ohni.

Průvod pokračoval a nakonec se rozestoupil okolo ohně a umístil Moranu doprostřed obřadného ohniště. Poté co byla Morana ukotvena, byli účastníci vyzváni k darování obětin Moraně. Dary jsme pokládali na vrch zatím nehořícího obřadného ohně. Ještě než došlo k jeho zapálení, zazpívali jsme nově příchozí písně – Jarovítovi a poté Vesně, při kterých přítomné děti omladily svými proutky všechny dospělé, kteří jim za jejich vyšupání předali výslužky, které děti odnášely na připravený oltář. Tímto oslavným počínáním byli účastníci očištění, a kdo si přál více očisty, mohl požádat Dragela o očištění zvukem bubnu.

Vše bylo ukončeno a všichni stáli opět okolo ohně, nastal čas zapálení. Marek promluvil, poděkoval a vyzval ke vzplanutí ohně. K zapálení byly připraveny čtyři ženy z každé světové strany a společně začaly oheň zapalovat. Vše se podařilo a posvátný oheň začal hořet. Morana byla brzy k nepoznání a skončila v ohni. Při tom všem jsme se loučili s Moranou písní, s kterou jsme začínali průvod. Když jsme dozpívali, požádal Marek o zdraví a sílu pro všechny v kruhu i pro ty, co nemohli přijít, pro naše přátele a všechny blízké i vzdálené. Muži začali bubnovat na své šamanské bubny a každý mohl svým hlasem přispět, aby naše hlasy a vytvořené zvuky mohly posílit vyslovenou prosbu. V té chvíli byla již cítit energie kruhu. Zazpívalo se i bohyni Ladě (jejíž prvotní tváří je právě Vesna). Potom všem nadešel čas na přání a prosby. K tomu jsme každý dostal byliny, které jsme si vzali z obřadné misky a začali je postupně společně s našimi díky, přáními a prosbami házet do ohně. Někdo svá slova vyslovil nahlas, někdo zůstal v tichosti svého srdce. U každého jsme na potvrzení své spoluúčasti zvolali „Sláva rodu!“ Na konec ceremonie přišlo slavnostní připíjení. To uvolnilo atmosféru a již každý pronesl přípitek a připil společně s kruhem. Připíjelo se po douškách kvasnicovým pivem a medovinou. Když byl přípitek ukončen, Marek ještě poděkoval spodnímu a hornímu světu, pronesl díky světu našemu a pobídl přítomné k hostině.

Všichni se v tichosti a klidu odebrali k oltáři, kde začali hodovat a povídat si o zážitcích a životě. Někdo zůstal u oltáře, někdo šel k ještě dohořívajícímu ohni.

Ceremonie byla ukončena. Nebyla dlouhá, ale pro přítomné děti to bylo určitě příjemné, a protože jich bylo dost, bylo vše, jak má být. Malá Lada spinkala v šátku, a i když jí tam bylo očividně dobře, přeci jen v noci bylo chladněji než v tom krásně slunečném dni, a tak jsme se rozloučily a vydaly se na cestu domů.

Děkujeme Marku za tvou práci a Slovanskému kruhu za spojení.

Sláva Rodu!

(zapsala Lenka Huptychová)

This entry was posted in Novinky, Oslavy. Bookmark the permalink.

One Response to Provoda (vyprovázení Morany a přivítání Jarovíta s Vesnou) – 20.3.2015

  1. Pingback: Provoda 2015 | Slovanský kruh

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *