Setkání s Andrasem Corban Arthenem (9.-10.3.2015)

Ve dnech 9. a 10. 3. 2015 se vnitřní kruh sešel s Andrasem, zakladatelem a duchovním ředitelem The EarthSpirit Community, předsedou Evropského kongresu etnických náboženství (ECER) a představitelem různých dalších organizací.

V podvečerní hodině proběhlo neformální setkání. Zvolili jsme jihoamerický podnik v centru Prahy, kde jsme u skvělého jídla a pití rozebírali situaci v pohanství. Andras vyprávěl o pohanství v současném USA, kde se údajně vyskytuje mnoho lidí domnívajících se, že celý svět je americký, má mluvit anglicky, a neuznává jiné staré kultury a zvyky. Andras vyjádřil pochyby nad tím, přijedou-li takoví lidé na kongres ECER 2016, organizovaný Slovanským kruhem, či ne. Vidíme to jako výzvu a rádi je tu uvítáme. (Jistě by mělo být naší schopností mít stanovisko a respekt k odlišným názorům a hájit to, v co věříme.)

Dále jsme Andrasovi zevrubně představili naši skupinu a naše projekty. Andras sdělil, že se za několik let má uskutečnit setkání Parlamentu náboženství v Bratislavě a že by tam rád zástupce naší organizace viděl. To byl také jeden z důvodů, proč přijel do Evropy – aby projekt projednal s kolegy ve Vídni, Salzburgu, Bratislavě a Praze. Ač se nebude jednat o akci čistě pohanskou, jistě se této obohacující akce rádi zúčastníme.

Večer jsme zakončili ukázáním překrásného svítícího Staroměstského náměstí a orloje. Andrasovi se naše architektura a atmosféra velice líbila, neboť tu byl naposledy v roce 1992.

Úterý započalo setkáním před druhou odpolední u hlavní brány Vyšehradu, kam se kromě zástupců vnitřního kruhu dostavil i Honza Kroča (z organizace Sborovna), který nás provázel. Pomalou chůzí jsme se vydali několikero branami a vyhledávali jsme vztyčené menhiry, ať už pár let či pár století staré. Honza zmínil astrologické dělení Prahy a místa s energií, kterou jsme nabírali dle libosti. Propojili jsme se s božstvy na Libušině pahorku, odkud byl výhled na Český kras, známý pro náboženský kult uctívání bílých koní, jež Honza spojil s bájným seskokem koně Šemíka do Vltavy. Shlédli jsme také základy kostela sv. Petra a Pavla a Čertův kámen, kde proběhlo loni v září první setkání lidí zajímajících se o vznik naší organizace.

Po této prohlídce se většina odebrala na Pražský hrad a večer jsme se sešli v restauraci U Pivrnce. S Andrasem jsme diskutovali program ECERu 2016 – poukázal na to, že bychom měli bod programu „diskuse o problémech“ rozdělit do dvou dní. Popřál naší skupině jen to nejlepší a utvrdil nás, že s námi bude v kontaktu. Setkání s ním bylo velice příjemné, veselé a vládla uvolněná atmosféra. Andras se do Prahy chystá ještě příští víkend, tj. 20.-22.3., kdy s velkou pravděpodobností navštíví naši ceremonii Provody a další místa Prahy, o která má zájem.

(zapsala Marianna Gorroňová)

 

 

 

This entry was posted in Další akce, Novinky. Bookmark the permalink.

One Response to Setkání s Andrasem Corban Arthenem (9.-10.3.2015)

  1. Pingback: Setkání s Andrasem Corban Arthenem (10. 3. 2015) | Slovanský kruh

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *