Na den 8. 5. 2015 jsme se moc těšili. Ceremonie v tomto čase bývá již provázená krásným počasím a jarní pohodou – a nejinak tomu bylo i letos. Byla to pro nás první ceremonie se Zdeňkem po narození Lady, a ač jsme bohužel z důvodu Zdeňkovy pracovní cesty, v rámci které cestoval na posvátné slovanské místo za hranice Čech, nestihli přípravy, tak jak jsme chtěli, vše díky spolupráci ostatních členů kruhu bylo připraveno a všichni jsme mohli prožít krásný společný čas, o kterém bych Vám chtěla napsat pár slov

Bylo okolo šesté hodiny a my scházeli na místo konání. Místo již z dálky zářilo barvami a krásně oděné ženy okouzlovaly na první pohled. Přivítali jsme se s přítomnými a dostali jsme krásné květinové věnce na hlavu. Zdeněk promluvil s ostatními, já dala upečené záviny na oltář a již tu byl začátek ceremonie.

Stoupli jsme si do kruhu okolo připraveného posvátného ohně. Kruh byl veliký a čítal něco okolo čtyřiceti žen a mužů. Ani tentokrát nechyběly děti. Chytli jsme se za ruce, abychom se propojili v kruhu a s místem. Zdeněk pronesl úvodní slova, a poté začalo očistné vykuřování bylinami. Očišťování se ujali Marek, Tonda a Marianna. Více rukou, více sil – a očišťování všech bylo rychle hotové. Kruh byl připraven k zahájení ceremonie.

Modlitby a poděkování čtyřem směrům, hornímu a spodnímu světu se ujal Zdeněk. Při děkování západní straně jsme vykročili společně za sebou k okraji skály, abychom vzdali díky silám západu a elementu vody. Když jsme ukončili poděkování spodnímu světu, nadešel čas vztyčení májky. K májce ozdobené barevnými pentlemi vykročily ženy a muži vyšli směrem k připravenému kmenu. Ženy společně vyzdvihly májku a začaly zpívat. Bylo to velmi silné a já měla pocit, jako bychom toto společně dělaly již mnohokrát. Se zpěvem jsme s májkou vykročily za muži a k připravenému kůlu, abychom májku zasunuly, a muži poté kůl i s májkou postavili k nebi. Májka byla vysoká, a tak muži museli chvíli pracovat na tom, aby pevně stála. Byl to tak milý a okouzlující okamžik. Uvolnil prostor a po vztyčení se zpívalo a smálo v kruhu okolo májky. Po chvíli jsme májku nechali stát a vydali se zpět k ohni.

Zapálení posvátného ohně proběhlo čtyřmi z kruhu. Oheň se krásně rozhořel a síla kruhu byla cítit. Zpívalo se, bubnovalo, až nadešel čas, kdy každý mohl posvátný oheň požádat o potřebné či o to, co si jeho srdce přeje. Každý mohl ohni poděkovat a posdílet do prostoru své potřeby. Dostali jsme do jedné ruky byliny a do druhé zrní. Přistupovali jsme k ohni postupně a někdo sdílel nahlas, jiný v hloubi svého bytí. Každá modlitba, ať už nahlas či potichu, byla ukončena vhozením bylin a zrní do ohně a zvoláním „Sláva rodu!“ Tyto momenty jsou pro mě vždycky silné, a tak i tentokrát jsem měla slzy v očích. Když vhodil svá přání a díky do ohně poslední v kruhu, začalo se opět zpívat a bubnovat. Byla už tma a čas se někde vytratil. V plynutí ceremonie nastal přípitek, dospělí připili medovinou, děti moštem. Každý si ulomil k zakousnutí ždibec chleba. Po přípitku jsme se dali do pohybu okolo ohně a začali opět zpívat. Večerem zněly písně pro Živu a Moranu, Velese, Roda, Ladu, Peruna a i krásné písně, které přinesly ženy z kruhu. Ukončení ceremonie proběhlo skoky přes oheň, kdy skákali muži i ženy. Přítomná děvčata chytala muže za ruce a skákala s nimi společně. Atmosféra celého večera byla přátelská a veselá. Nakonec jsme se všichni sešli u oltáře na společnou hostinu a strávili spolu poslední chvíle večera.

Ani jsem nevěděla, kolik je hodin. Malá Lada spinkala klidně v šátku a až když už na místě zůstali pouze ti, co přespávali, vydali jsme se na cestu domů. V autě jsme zjistili, že je jedna hodina v noci.

Krásná noc to byla. Děkuji za ni všem přátelům, které jsem mohla obejmout, děkuji Markovi a Marianně za jejich pomoc s přípravou. Stejně tak i Petrovi a Tondovi za jejich přítomnost a přiložení jejich rukou k dílu. A děkuji Zdeňkovi za to, že je a že díky němu mohu takové večery zažívat.

Sláva rodu!

Lenka Huptychová

Slovanský kruh