Vážení přátelé,

dovolte, abychom vás seznámili s obsahem jedinečné přednášky a disputace na téma pravosti slovanských textů a jejich pramenů.

Přednášky se zúčastnili vskutku vzácní hosté, kteří velice zapáleně a bděle představili svá témata a okruhy ve vztahu ke slovanství. Součástí setkání byla i disputace na horká témata pravosti a původu textů, které máme nyní k dispozici ke studiu informací o Slovanech.

Akce se zúčastnili tito hosté:

1) Věra Ovečková – znalkyně a praktikující Slovansko-árijských véd a starobylého písma Bukvice.

2) Wolos – magistr religionistiky, odborník na slovanské texty

3) Věra Várady – astroložka a publicistka

4) Agnivarman – brahmán, odborník na védské texty a sanskrt

5) Jan Kroča – publicista a historik, odborník na posvátná místa v Čechách

6) Štefan Pilát – Vítoslav – akademik, expert na slovanskou literaturu, zástupce organizace ,,Rodná Víra,,

7) Zdeněk Ordelt – odborník na šamanismus a jeho aplikace ve Slovanství, zástupce Slovanského Kruhu

8) Marianna Gorroňová – organizátorka a moderátorka disputace, zástupkyně Slovanského Kruhu.

Přednáška hned od začátku nabrala velice dynamický charakter. Po představení slovansko-árijských véd, vedeném paní Věrou Ovečkovou, došlo k dynamické odezvě, jak u akademických zástupců, tak i u znalce indických véd. Ukázalo se totiž, že písmo textu, který je otištěn a okopírován z originálních zlatých desek, neodpovídá podobě písma z doby původu desek, o které se mluví. Sice zajímavý obsah, ale hned další věc je ta, že v době prastaré několik tisíc let zpět ani žádní Slované, což je novotvar asi 1500 let starý, neexistovali. Nakonec Vítoslav z Rodné Víry dokonce uvedl autora díla a rok, kdy bylo sepsáno – v minulém století v Rusku. Potvrdilo se tedy, a akademická obec tento výrok již dávno ověřila, že tzv. Árijské védy jsou podvrh a text napsaný novodobě z jasných záměrů. Poslední důležitý aspekt je také ten, že originální zlaté desky s textem nikdy nikdo jiný než ti, co vedou organizaci árijských véd, neviděl. Tím pádem, není možné vůbec ověřit jejich věrohodnost. Závěrem by se dalo říci, že tyto texty byly označeny za falsum, i když s informacemi, které možná v ruském prostředí autenticitu mají, kvůli kulturnímu zázemí. Jisté je, že pocit nedůvěry tyto texty automaticky vyvolávají.

Stejně a snad ještě hůře dopadla disputace na téma ,,Knihy Velesovy,, , kterou vedl Wolos. Ten sám ukázal důkazy o její nedůvěryhodnosti. Novotvary a shodnost pravopisu této knihy s pravoslavými texty z Bible ukázaly, že jde také o falsum. Dalším důvodem je opět absence reálných desek s textem, tedy není zatím oprávněné říkat, že jde o reálný text. Wolos je odborník na slovanskou tématiku, a tak nám uvedl mnoho zajímavých příkladů, kterým se věřit dá a jsou historicky podložené. Jejich výčet si poslechněte na audiozáznamu z přednášky.

K těmto oboum dílům můžeme dodat, že jejich autoři použili spoustu cenných informací z ruského slovanského prostředí, nicméně díky fiktivním informacím, které použili také, je těžké tyto informace přesně identifikovat, a ty nepravé pak degradují věrohodnost těch pravých. To je smutné. Texty tohoto původu najdete i na internetu a opírají se o ně i mnohé organizace, pak tedy můžeme nad tím jen kroutit hlavou. Nakonec nám nezbyde, než spíš vykouzlit úsměv na tváři a dát prostor i lidem, kteří věří v nepravé informace. Je totiž důležité, aby každý měl právo na svoji osobní cestu, ať je jakákoliv. Na podvrhy je však nutné poukázat. A to v této části přednášky skvěle udělali profesor Vojtěch Meruňka, Wolos, Vítoslav a Agnivarman, kteří spoulu vytvořili úžasnou disputační skupinu.

Další zajímavé téma rozvedla Věra Várady. Jejím nosným tématem bylo hlavně to, že je důležité nechat se vést nejen knihami, ale i intuicí. To samozřejmě může být oříškem pro akademiky, kteří svá bádání opírají o fakta a ověřené informace. Nakonec se ukázalo, že i svět slova empirie a informací má své hranice právě v různorodosti nahlížení na ně a ve svém původu. Tam se pak i tyto dva různorodé orgány, jako je mysl a intuice, mohou navzájem podpořit při hledání správné cesty.

Agnivarman ve svém vyprávění o sanskrtu a védské kultuře ukázal, že je skutečným znalcem tématiky. Úžasná byla přímá citace sanskrtských textů, při disputaci na daná témata. Kdo by chtěl najít nějakou skulinu a protáhnout nitku spekulace do tématu, asi by nedostal žádnou šanci. A to nám právě velice pomohlo v disputaci o pravosti árijských véd.

Jan Kroča, historik a publicista, si přinesl zajímavé téma z knihy Záviše Kalandry, kde nám ukázal zajímavé souvislosti historických pramenů a částí textů, ve kterých můžeme narazit na zdroj informací o předkřesťanském světě pohanském. Přednášku tedy obohatil mimo jiné tímto zajímavým tématem.

Štefan Pilát (Vítoslav) se pověnoval tématu, které přináší kniha Malalova Kronika. Dotkl se tam zajímavých souvislostí ohledně záměny jmen bohů, jako je třeba Svarog. V této kronice, která se zabývá Egyptem, byly nalezeny stopy po názvech slovanských bohů a jejich přiřazení ke kvalitám bohů egyptských a řeckých. Ukázali jsme si na příkladech, jak mohly vznikat některé názvy bohů, a také, že názvy slovanských bohů jsou velice starobylé.

Protože většina času na přednášce byla věnována disputaci na téma pravosti textů árijských véd a Knihy Velesovy, na posledního disputujícího zbylo jen trochu času. A to jsem byl právě já, Zdeněk Ordelt. Vůbec mi to ale nevadí, protože cíl přednášky byl jasně splněn, a to mě naplnilo radostí. Mým úkolem bylo pouze říci, že náplní Slovanského Kruhu, který tuto akci organizoval, je použití výstupů výzkumu odborníků v oboru za účelem revitalizace naší domorodé tradice, která nás propojuje s odkazem předků, a také se zdrojem naší vnitřní síly a moudrosti. Abychom mohli používat tyto informace při našich rituálech věnovaných také invokaci různých sil, je nutné vyčistit pole od spekulací a použít informace pocházející z dokazatelného kulturního podloží. Pak v kombinací s přírodní silou dá tato pravda v poli obsažená naší práci správný směr a pevný základ.

Na závěr bych rád poděkoval Marianně Gorroňové za perfektní organizaci akce a ostatním členům Slovanského kruhu za spolupráci na produkci. Také Vojtěchu Meruňkovi, který krásně doplňoval disputace svojí až neuvěřitelnou znalostí starobylých jazyků a textů – a také ostatním, kteří se do disputace zapojili. Zklámáním pro mě bylo to, že z pražské veřejnosti a členů Slovanského kruhu o toto velice zajímavé téma, které se týká hluboce naší historie a naší tradice, projevilo zájem asi 12 lidí, a ze Slovanského Kruhu nás tam bylo 5. Jestli budou chtít Češi svoji tradici nazpět, budou muset svůj přístup k práci lidí věnujících se její záchraně hluboce přehodnotit.

To, kolik návštěvníků přišlo, ale disputující nikterak nerozladilo, protože témata byla tak zajímavá, že se o nich dá bavit v jakémkoliv počtu posluchačů, a plně nás na mnoho hodin – od sedmi až do půl dvanácté v noci – absorbovala.

Audionahrávka tohoto setkání bude přístupná na webových stránkách Slovanského kruhu.

Mějte se všichni pěkně, hodně sil a slunce v duši.

Sláva Rodu

za Slovanský Kruh, Zdeněk Ordelt

 

AUDIOZÁZNAM Z DISPUTACE ZDE

 

Odezva na disputaci na stránkách Rodné víry: http://rodnavira.cz/blog/ze-zivota/jak-probihala-disputace-na-tema-pravost-slovanskych-pramenu/