Drazí členové a přátelé Slovanského kruhu,

dovolte, abychom vás informovali o radostné novině. Zástupci Slovanského kruhu (dále ,,S.K.“) Zdeněk Ordelt a Marianna Gorroňová jej zastoupili na Mezinárodní konferenci etnických kultur v Krimuldě v Lotyšsku, kde taktéž zastupovali Českou Republiku.
Konference se zúčastnili také zástupci Litvy, Ruska, Ukrajiny, Německa, Itálie, Indie, Francie – a samozřejmě i pořádajícího Lotyšska.

Zdeněk spolu s Mariannou na setkání prezentovali současný vývoj situace na poli domorodých tradic, představili historii a současné působení S.K. Svou prezentaci doplnili o zpěv posvátných písní, a to konkrétně pro bohyni Ladu v doprovodu na koncovku.
Po velice dynamickém vývoji v roce 2014 a 2015 velice potěšil konečný stav a působení organizace členy kongresu, a tak se S.K. zařadil do skupiny organizací, které ve světě pracují na obnově a chodu domorodých tradic. Na závěr setkání prvního dne byli členové konference pozváni na ECER (European Congres of Ethnic Religions), kterou bude S.K. pořádat v červenci 2016 v Praze. Členové kongresu v Lotyšsku potvrdili svou účast, což je skvělé, protože v Praze uvidíme zástupce mnoha jedinečných domorodých tradic z Evropy i ostatních kontinetů.

Toto setkání bylo zaměřeno nejen na prezentace jednotlivých skupin, ale hlavně na ,,posvátné kalendáře“ jednotlivých zemí. My jsme prezentovali ten náš, Kolovrat, který zahrnuje hlavní svátky a ceremonie, které již znáte z našich setkání na posvátných hradištích.

Zažili jsme skvělý den s exkurzemi po důležitých místech, jako je místní skanzen, kde jsme se nechali inspirovat stavbou Pirtysu, a také jsme si prohlédli rekonstrukci vesnice z doby 9.-10.století a lotyšský středověký hrad. Jeden večer se naše skupina rozdělila, a zatímco Zdeněk strávil večer v tradiční potní sauně Pirtys, Marianna odjela k Baltskému moři, kde se zpívaly mytologické písně do západu slunce.

Nejsilnější moment byla neděle 21.6., kdy jsme se všichni zúčastnili ceremonie letního slunovratu ,,Kupalo“. Každý zástupce tam prezentoval písně, modlitby a esenci své země. Na celou oslavu přišlo přes 3000 lidí. Mohli jsme si na živo vyzkoušet metody věštění z bylin, které známe pouze z textů, a rituální umývání těla. Před hlavním rituálem proudily desítky lidí mezi místy s různou tématikou. Naživo se lidé nechali čistit bylinami a dostávali věštbu z rostlin, které si nasbírali. Také mohli ochutnat posvátné nápoje, jako ,,kvas,, , jídlo, obdivovat řemeslné výrobky a zkusit tradiční ozdoby.

Písně a tance zněly až do východu slunce, kdy všichni odevzdali staré věnce Kupalo do jezera, aby si mohli odnést nové, s čerstvou silou léčivé přírody. Zdeněk byl pozván lotyšskými střelci z luku, aby ohnivou střelou zapálil oheň obětiny Kupalo, která byla ve veliké výšce. On i ostatní ji zasáhli, a tak za jásotu všech vzplál posvátný oheň.

Pro nás byl nejsilnější moment zapálení našeho ohně v kruhu s ohni ostatních zemí, čímž jsme se připojili k ostatním a potvrdili tak přátelství a hluboký duchovní kontakt mezi jednotlivými národy. Modlitbu začala projevem Marianna a poté Zdeněk. Společně pak zazpívali píseň pro bohyni Živu a položili obětiny pro bohy a dobré síly přírody do ohně.

Tak krásný pocit propojení a lásky mezi lidmi, který jsme poté zažili, se dá jen těžko popsat. Lotyšští vůdci této ohromné ceremonie si zaslouží skutečně uznání za jejich klidnou, hlubokou a velice profesionální práci při vedení celé ceremonie. Mohli jsme vidět, jak vypadá hluboké spojení mezi lidmi a jaké to je, když jsou lidé schopni sdílet hloubku, ale také radost a spontaneitu obsaženou v jejich tradici.

Odjeli jsme s pocitem hlubokého spojení a máme pozvání do Indie, kde domorodé kmeny pořádají svou vlastní sportovní olympiádu. Indická delegace má v plánu se Slovanským kruhem spolupracovat. Nyní máme hlubokou podporu od mnoha lidí z celého světa a Slovanský kruh se tak stal součástí světového dění v oblasti obnovy a podpory domorodých tradic, které byly vystaveny hluboké politické a náboženské represi.

Zbývá jen dodat, že práce na společné a nádherné tradici je skutečným pokladem, který spojuje spoustu lidí na hluboké spirituální úrovni, vytváří přátelství a také mnoho situací, které pomáhají lidem najít k sobě, cestu k přírodě, objevování skutečné mezilidské laskavosti a radosti ze společné přítomnosti na Zemi.

Kéž se nám i nadále daří čelit všem výzvám, které jsou před námi, protože to, co je za nimi, za to skutečně stojí.

Nyní se také ukázalo, že kdokoliv ze Slovanského kruhu se může zúčastnit těchto konferencí – a čím větší naše účast bude, tím hlubší vztahy přátelství vzniknou mezi zástupci kultur.

Na závěr bych chtěl poděkovat Marianně za organizaci této akce, protože bez její asistence bych nezvládl na kongres dorazit a ani udělat všechny úkoly s ní spojené. Poděkování všem členů S.K., kteří se podílejí, nebo i podíleli na naší činosti, za trpělivou práci na obnově naší domácí tradice slovanské.

Lásku, zdraví, sílu a moudrost,

srdečné pozdravy všem členům Slovanského kruhu a všem bytostem v naší malebné zemi české.

Sláva Rodu!

Zdeněk Ordelt (zakladatel a vedoucí Slovanského kruhu)