(aktualizováno 21.7.2022)

Vážení příznivci slovanství,

dovolujeme si Vás pozvat ke spolupráci na obnově slovanských tradic a jejich rozšíření do vědomí českého národa.

Naše původní kultura a zvyky rezonují v nás všech. Záměrem Slovanského kruhu je přinést do našeho života tradice našich slovanských předků. Znovuobjevení kořenů tradice a jejich zpřístupnění široké veřejnosti může pomoci vrátit lidem naší země původní hodnoty, které nás učí žít život lépe, s větší hloubkou a radostí.

Spolek Slovanský kruh, z.s., byl založen v prosinci 2014. Naším cílem je studium naší místní slovanské tradice a praktické využití poznatků v každodenním životě.

Spolek Slovanský kruh je otevřený všem, kteří se chtějí na společné činnosti při obnově tradic podílet a účastnit se jednotlivých akcí.

V současné době je hlavou a srdcem celé organizace tzv. vnitřní kruh (VK). Členové VK zajišťují činnost spolku, nutnou administrativu, plánují a organizují oslavy a ceremonie, společná setkání, přednášky a semináře. VK také spolupracuje se zástupci zahraničních skupin, které se zabývají vlastními původními tradicemi. (Slovanský kruh je členem „ECER“, Evropského kongresu etnických náboženství, a také členem „Rodového slovanského sněmu“, mezinárodního sdružení zástupců slovanského pohanství jednotlivých slovanských zemí. V roce 2016 Slovanský kruh organizoval 15. ročník mezinárodního kongresu ECER v Praze a 13. ročník všeslovanského Rodového slovanského sněmu v Praze.) Naši současní příznivci a členové spolku Slovanský kruh se s námi aktivně účastní ceremonií, přednášek, výletů a víkendových aktivit.

Pojďte se s námi spolupodílet na obnově našich původních tradic a staňte se členem či členkou Slovanského kruhu… 🙂

Členství ve Slovanském kruhu Vám vznikne podáním písemné přihlášky (formulář na vyplnění je dole):
e-mailem na clenstvi@slovanskykruh.cz
nebo dopisem poslaným na adresu:

Jakub Krejčíř

Slovanský Kruh, z.s.

Vinořské náměstí 129/4

Praha 19 – Vinoř

PSČ: 190 17

Dále pak:
– a zaplacením ročního členského příspěvku 500,- Kč
na transparentní účet 2201465225 / 2010 vedený u FIO banka, a.s.

Od člena Slovanského kruhu se očekává jednání v souladu s Etickým  kodexem (viz příloha), včasné placení členských příspěvků a pomoc při obnově a udržování slovanských tradic (podle možností, schopností a vlastního uvážení každého člena).

Členstvím ve Slovanském kruhu podpoříte proces obnovy slovanské tradice. Pomůžete nám věnovat více času jejímu studiu a uvádění do praxe a budeme moci realizovat více zajímavých akcí pro vás.

K výhodám členství patří přístup k ověřeným textům o slovanství a k informacím z nejnovějších výzkumů, přístup k placeným článkům na našich webových stránkách (chystáme), sleva u vstupného na přednášky a semináře pořádané Slovanským kruhem a další bonusy.

V případě Vašeho zájmu Vám také můžeme zasílat informace o námi připravovaných akcích formou mailového zpravodaje.
Pokud byste chtěli mailový zpravodaj dostávat, napište nám svoje jméno a mailovou adresu, na kterou Vám zpravodaj máme zasílat. (Kontaktní mail pro zařazení do mailing listu je info@slovanskykruh.cz .)

 

Děkujeme Vám za přízeň a těšíme se na společná setkání a spolupráci.

 

Za Slovanský kruh
členové vnitřního kruhu:

Zdeněk Ordelt (zakladatel a vedoucí Slovanského kruhu)

Marianna Goronnová

Lukáš Pajer

Jakub Krejčíř

Jan Kroča

 

SLÁVA RODU

 

Etický kodex člena spolku Slovanský kruh

Stanovy spolku Slovanský kruh

Přihláška člena do spolku Slovanský kruh (PDF)

Přihláška člena do spolku Slovanský kruh (DOC)

 

slovansky_kruh_logo400