SLOVANSKÝ KRUH Slovansky_kruh_logo400

je organizace zabývající se studiem a aplikací poznatků o naší domorodé slovanské tradici. Naším cílem je obnova naší domorodé tradice. Chceme vrátit lidem naší země ztracenou spirituální nauku, která je hlubokým základem naší domácí kultury a spirituality.

Všechny národy na světě jsou v dnešních dnech vystaveny tomu, že příroda, která je zdrojem života, je neustále ničena, a s ní zanikají i domorodé kultury a zvyky, které lidi spojují s přírodou a její skrytou posvátnou silou.

Jsou to právě tzv. šamanské kultury, které do dnešních dnů uchovávají taje přírodních rituálů a ceremonií: ty mají hluboký léčivý charakter jak pro jednotlivce, tak i pro celou komunitu.

V naší zemi je to právě slovanská kultura, která je odkazem posledního etnika, jež právě s touto mystickou silou bylo propojeno, a usídlením na území Čech jí vtisklo originální esenci naší země.

Násilné přerušení této tradice, která má velice hluboké kořeny v indoevropské historii, vrhlo lidi do totality náboženství a politiky. Po mnohaletém vývoji máme dnes znovu možnost nahlédnout do naší dávné historie a pomoci dávné spiritualitě na světlo – v její originální, přírodní, hluboce spirituální formě, která popisuje přírodu a vesmír pomocí nádherných božstev a bytostí, personifikujících hluboké vesmírné procesy, které se odehrávají jak ve vnějším, tak i vnitřním vesmíru.

Naším cílem je pomoci přinést to, co se dá z dávné tradice našich předků zachránit, a zpřístupnit toto učení široké veřejnosti. Znovuobjevení kořenů naší domácí tradice může pomoci vrátit lidem naší země část ztracené duše, na jejíž ztrátě se podepsaly jak politické vlivy, tak i různá dogmatická náboženství, která se přes naše území přehnala. To my, Češi a Moravané, dobře víme…

Jádrem naší práce je výzkum textů, ústních pramenů a spirituálních tradic místních i sousedících Slovanů, abychom co nejvěrněji zachytili formu, která u nás existovala – a poté tuto formu přizpůsobit dnešní době tak, abychom ji mohli vnitřně přijmout a aby nám tradice mohla nejen dělat radost, ale také nás vést k vnitřnímu vývoji a transformaci, směrem k radostnému a osvícenému životu obohacenému o naši domorodou spirituální nauku.

 

CO JE SOUČÁSTÍ A CÍLEM NAŠÍ PRÁCE?

Studium slovanské historie

Studium slovanské mythologie

Nalezení slovanské kosmologie

Kompletní revitalizace slovanského pantheonu

Studium a praxe domorodých slovanských rituálů

Obnova posvátných míst pro ceremonie

Pořádání ceremonií

Kompletní znalost ročního rituálního kalendáře 

Obnova slovanského slunečního kalendáře

Studium technik vedoucích k transformaci vědomí v rámci slovanské spirituality

Studium přechodových rituálů

Slovanské křtiny, svatba, pohřeb

Studium slovanské historie

Obnova posvátných míst pro ceremonie

Studium léčivých postupů a terapií

Bylinkářství

Potní rituál Slovanů

Studium rituálů s místními rostlinami síly

Zaštítění vzdělávání dětí v přírodě – tzv. lesní školky

Zaštítění přirozených domácích porodů, jak tomu bylo u Slovanů

Zaštítění alternativní medicíny jakožto domorodého dědictví, které neodlučně patří do pokladnice léčebných metod naší kultury

Studium původní hudby a tanců

Studium místního folkoru a hledání prvků, které jsou součástí původní domorodé tradice

Studium slovanských erotických přírodních rituálů pro léčení a obnovu zdraví na této úrovni, která byla u nás těžce poškozena nedobrovolnou implementací nepřírodních dogmatických naboženství

Spolupráce s místními experty na slovanskou tradici a univerzitami

Pořádání výukových seminářů

Pořádání expedic za účelem studia zachovaných zvyků v okolních slovanských kulturách

Spolupráce s ECER ( European Congres of Ethnic Religion ) za účelem ochrany domorodých tradic

Spolupráce s ostatními skupinami a organizacemi a vytvoření přátelského a loajálního podloží pro nový rozvoj naší nativní tradice

Spolupráce se šamany a medicinmany z ostatních kontimentů pro vytvoření míru a přátelských vztahů, které vedou ke vzájemnému sdílení moudrosti a zkušeností

 

Pracujeme nejen myslí, ale i srdcem a intuicí, ve vzájemné rovnováze, hlídné selským rozumem.

 

CO NEJSME:

Co se týká slovanství, je v dnešní době v oběhu až příliš mnoho různých, často i značně nevěrohodných informací – a proto chceme včasným a jasným vymezením předejít různým nedorozuměním.

Na prvním místě se zcela vyhrazujeme vůči našemu spojování s jakoukoliv organizací inklinující k nacionalismu, který vychází z dob druhé světové války. V žádném případě se neztotožňujeme s žádnou neopohanskou, neoezoterickou ani neonacionalistickou organizací. Zabýváme se pouze domorodou přírodní tradicí.

Bohužel došlo ke zneužití vědomostí a symboliky arijsko- slovanského etnika Adolfem Hitlerem za druhé světové války. To vrhlo velice temný stín na původní symboliku slovanů, která má kořeny v indické kultuře, a která nás tak propojovala s tímto ohromným etnikem. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli v respektu k situaci u nás doma nevyužívat svastiku, původně symbol slunce a pohybu přírodních živlů, ale symboly, které zneužity nebyly a v duši našeho etnika jsou čisté.

Další velikou slabinou slovanství jsou události z roku 1968, kdy naši zemi obsadila spojenecká vojska Varšavské smlouvy v čele s tehdejším Sovětským svazem, a zaryla tak do duší lidí bolest, která je cítit až do dnešních dnů. Je to veliká škoda, protože právě Rusko je veliká pokladnice šamanských kultur. Proto bychom rádi jasně definovali, že naši spolupráci s Rusy navážeme na poli duchovním – a to právě proto, aby jejich jméno bylo u nás doma očištěno, a aby zejména naše starší generace, která rok 1968 zažila, mohla tento akt spolupráce akceptovat. My jdeme cestou srdce, cestou míru, cestou našich předků.

Co dále nejsme: nejsme další skupinou, která vytvoří izolovanou dogmatickou formu náboženství. Naše práce je neustálý vývoj a otevřenost vůči novým pohledům. A protože stojíme, přiznejme si to upřímně, na úplném začátku cesty, je a bude nutné formy, které objevíme, transformovat k dokonalosti a k věrnosti jak vůči tradici předků, tak i k našim současným potřebám.