Rodový slovanský sněm „Veča“ (12.-13.7.2016, Praha)

Rodový slovanský sněm se konal v Praze pod záštitou organizace Slovanský kruh.logo_slovansky_snem

Akce se zúčastnilo 6 slovanských zemí, 9 skupin a přibližně 40 účastníků ze slovansky hovořících zemí Evropy. Země účastníků byly Česká republika, Polsko, Bulharsko, Slovinsko, Rusko a Ukrajina. V mnohých případech se jednalo o žrece či kněží dané skupiny věnující se praxi konání obřadů a výuce tradic ve svých zemích.

První den se po úvodním slovu a společném zazpívání písně „Hej Slované“ jednotlivé skupiny představily ve svých jazycích, hovořily o svém statutu a svátcích a prezentace doplnily obrazovými či hudebními příspěvky. Odpoledne prvního dne bylo věnované tématu „Přechodové rituály“, které zahájila Dr. Kamila Velkoborská a poté vystoupilo několik dalších účastníků. Důraz byl dán především na praxi – jak naši slovanští předkové mohli provádět rituály přechodu jako narození, svatba a tak dále. První den byl završen procházkou po historických místech centra Prahy.

Druhý den byl zahájen rokováním o organizátorech dalšího sněmu, přičemž byla vybrána Ukrajina jakožto země a začátek srpna jakožto termín konání příštího sněmu. Také se přečetl zápis z tohoto roku a do sněmu byla přijata 1 skupina z Ruska. Po obědě se účastníci vypravili do Divoké Šárky, kde proběhl obřad na téma „Sjednocení obřadů“, vedený Zdeňkem Ordeltem. Skupiny zde zpívaly své obřadní písně, vzpomínalo se na předky a na dobré zdraví. Obřadu se zúčastnilo přibližně 60 lidí. Po obřadu se šlo na slavnostní ukončení do restaurace Pod Šárkou.

Celkově mohu říci, že se Sněmu účastnily nejenom skupiny z loňského sněmu v Ljublaně, ale i nové tváře, které oživily průběh této akce. Došlo k výměně různých názorů, ať již z oblasti situace, která je v té které zemi, tak i v oblasti vědy a informací o našich tradicích. Setkání účastníky více stmelilo a budou se více propojovat mezi sebou.

Fotografie z akce budou k dispozici na stránkách naší organizace www.slovanskykruh.cz po brzkém zpracování a těšíme se zájmu široké veřejnosti. Velice děkujeme našim sponzorům a lidem, kteří nám jakýmkoliv způsobem s tímto setkáním pomohli.

 

Marianna Gorroňová,Slovansky_kruh_logo400
Slovanský kruh

www.slovanskykruh.cz
marianna.gorronova@slovanskykruh.cz

 

 

FOTOGRAFIE z Rodového slovanského sněmu ZDE

VIDEOZÁZNAMY PREZENTACÍ účastníků Rodového slovanského sněmu na téma „Přechodové rituály u Slovanů“ ZDE

VIDEOZÁZNAM SPOLEČNÉ CEREMONIE zástupců Rodového slovanského sněmu na slovanském hradišti Šárka  ZDE

 

 

Článek+-+Veča+2016

http://www.staroverci.si/rodnoverje/rodoved/item/424-praha2016.html

 

 

 

This entry was posted in Co se stalo, Další akce, ECER, Novinky, Slovanský sněm. Bookmark the permalink.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *