Provoda (oslava jarní rovnodennosti) – 20.3.2017

17434646_10210489815593688_5824557206028270505_o

FOTOGRAFIE Z CEREMONIE ZDE (foto: Pavel Kuna, Kateřina Truksová, Jan Čejka a Martina Výborná)

17389095_10210489779312781_6649685388555865382_o

Dne 20.3. 2017 jsme oslavili Provodu a jarní rovnodennost. Protože náš hlavní ceremoniář Zdeněk Ordelt byl v tuto dobu pracovně v Mexiku, připravily jsme se společně s kolegyní a kamarádkou Mariannou, abychom tuto ceremonii mohly vést my. Byla to pro mě velká výzva a cítila jsem i v duši již delší dobu, že je třeba konečně zužitkovat a začít předávat to, co jsem se již naučila.

Místo pro obřad jsme vybraly nejprve orientačně na mapě. Delší úsek břehu podél řeky Vltavy, kousek pod slovanským hradištěm Zámka, směrem na sever. Domluvily jsme se, že ve svém volném čase, protože ho mám momentálně docela dostatek, navštívím tuto vybranou část a sama se pokusím najít vhodné místo pro naši práci.

Na břehu řeky se podél Vltavy táhne dlouhá cyklistická stezka. Po asi patnácti minutách jsem došla na místo, kde bylo konečně více přírody. Modlitba k duchu místa, aby mě správně zavedl – a po chvíli jsem vstoupila na lávku přes krásný zvučný potok a poté do prostoru, kde na mě ihned dýchla silná a příjemná atmosféra. Uprostřed rozlehlého zeleného místa, jen několik metrů od břehu řeky, stál velký starý dub – a duch onoho místa mi dal skrze zpěv ptáků jasné znamení, že jsem konečně našla to, co jsem hledala. Nejprve jsem celé místo prozkoumala. Zjistila jsem, že je všude dostatek dřeva na oheň i kamenů na přípravu ohniště. Poté jsem dala dary duchům a bytostem pod velký dub a udělala malý rituál s bubnováním se záměrem prosby o povolení ceremonie a o ochranu pro naši práci.

Den před samotnou ceremonií jsme se na ono místo vydaly ještě společně s Mariannou, aby si také nacítila krásnou energii toho místa a požádala o ochranu i za sebe.

Samotná ceremonie pro mě byla silným duchovním zážitkem, plným léčivé energie. Netušily jsme, že dorazí tolik lidí, známých tváří, i těch nových. Nakonec nás bylo zřejmě okolo třiceti určitě. Do příprav na obřad se každý kdo mohl zapojil svým dílem. S Mariannou a ostatními ženami jsme připravily oltář s dary a posvátný oheň. Naši chrabří a silní muži se zase postarali o dřevo na oheň a kameny na ohniště.

Samotnou ceremonii jsme jako vždy začali očistou voňavými bylinkami a poté modlitbami ke všem posvátným směrům a k našim bohům. Medicína a vůně bylin nás krásně uvolnily a modlitby zase otevřely prostor pro společnou práci. Zapálili jsme oheň a zpívali pro Moranu. Ta mezitím kolovala v rukách Marianny kruhem, aby do ní každý mohl svým dotykem vložit to, co mu již neslouží. Aby všechno tíživé mohlo odplout společně s Moranou.

Průvod k řece byl doprovázen Písní pro Moranu, kterou jsem složila ještě v zimě. Chvíle, kdy byla Morana zapálena a vhozena do řeky, byla myslím nejenom pro mě silná a emotivní. Následovaly potom zpěvy k uvítání Vesny a Jarovíta a průvod zpátky k ohni.

Modlitby k našemu posvátnému ohni byly jako vždy krásné a od srdce a věřím, že byly i vyslyšeny, jak nám zvuky přírody kolem dávaly najevo. Samozřejmě jsme nezapomněli ani na starý slovanský zvyk – přeskakování ohně, abychom se očistili a zároveň nabrali sílu po zimě do dalšího cyklu. Poté byly opět zpěvy a tance a celý obřad jsme nakonec zakončili jako vždy slavnostním přípitkem medovinou v našem krásném ručně vyráběném okřínu. Zábava, zpěvy a tance pokračovaly dál, ještě po skončení obřadu. Hojnost byla veliká a červené rybízové víno fantastické.

Děkuji všem zúčastněným a doufám, že všichni dostali to, co potřebovali. Bylo mi ctí vést práci vítání jara a loučení se s Moranou.

 

SLÁVA RODU!

Kateřina

 

17388958_10210489806033449_3193025022150052635_o

 

Letošní astronomický i psychospirituální přechod od zimy k jaru byl pro
pražské zpečetěn krásnou rituální oslavou, jež se konala v podvečer 20.3.
pod hradištěm Zámka. Pod skalami, prastarým opentleným dubem a západem zmalovaným nebem se na paloučku u Vltavy nakonec sešlo přes 30 účastníků. Příroda jakoby se těšila s námi, počasí bylo velice přívětivé. Obřadem tentokrát ladně provázely dvě ženy, symbolicky ke dvojici zpřítomněných bohyní, Moraně a Vesně, které ztělesňují moc zimy a jara.
Taktéž i rituál byl pomyslně rozdělen dvě části. Nejprve bylo potřeba
zbavit se starého, a tak měl každý účastník možnost sám za sebe, a ze sebe,
odevzdat vše nepotřebné slaměné Morance, tak ošklivé, až krásné. Ta byla
posléze s díky a zpěvy vyprovozena z obřadiště a hořící vhozena do mocného říčního proudu. Všem se nám rázem velmi ulevilo na duši, prostor pro nové se uvolnil. A tak se průvod vrátil k obřadnímu ohni a jali jsme se
přivítat dvojici jarních bohů – Vesnu a Jarovíta, a s nimi vše nové,co má v
našich životech vzklíčit a rozkvést, a to sice písněmi, modlitbami, tancem a
přípitkem. A jak to tak bývá, po dobré práci následuje hostina – nejprve
obětnímu ohni, duchu místa a všem bytostem vůkol, a konečně i lidem. Kdo do konce vydržel, dobře se poměl. 🙂

Nami

 

17311270_10210489805193428_8880499876593883359_o

 

Po strastiplné cestě městskou hromadnou dopravou jsem se dostal na místo obřadu na břehu Vltavy. Přinesl jsem pár klobás a přiložil pár větví do ohniště. Při zapálení ohně se začalo stmívat, v tu chvíli jsem pocítil, že vítání jara má své kouzlo v každé době od počátku věků. Samotná ceremonie očisty bylinkami, vítaní jara a loučení se zimou symbolickým odhozením proutěné Morany do řeky, a nakonec hostina, ve mně probudily vnitřní klid.

Martin Vašenda

 

IMG_8002

 

Ahoj, Slované… Včera jsem byl na mé první ceremonii, pořádané Slovanským kruhem pod vedením Marianny Gorroňové a Kateřiny Truksové.
Osud mi dal šanci a já se rozhodl, že se konečně také přijdu podívat, i když jsem byl ten den velmi unavený.
Když jsem dorazil na místo, viděl jsem pár lidiček, jak sbírají dřevo, a slečny zdobí majestátní dub a připravují hostinu s dary pro bohy – a to mě opravdu nadchlo, celá ta výzdoba a ještě to úžasné okolí, stromy, zpívající ptáci, bublající voda, a co mám rád nejvíc, vítr v korunách stromů.
Pak přicházeli další lidičky a mašliček na majestátním dubu přibývalo, a pak slečny začaly dělat ohniště a nanosily se kameny, udělal se kříž v kruhu jako symbol jara, a to samé se udělalo okolo ohniště a okolí se ještě dozdobilo květy. Potom začala děvčata vyrábět Moranu – a poté začal samotný ceremoniální obřad.
Nevěděl jsem vůbec, co se bude dít, ale takovou energii, která tam při obřadu byla, jsem ještě nezažil. Všechny obavy z neznámého ze mě rázem opadly. Nejdříve se vzdávala úcta bohům a světovým stranám a všem duchům, skřítkům a všemu živému. Pak nás očistili od všeho špatného bylinkovým kouřem a ta směs nádherně voněla – a hned potom ze mě opadla všechna tíže a bylo mi lehko, a zároveň jsem sledoval, jak se ulevuje i ostatním lidem.
Potom Marianna s Katkou do dlaní rozdaly směs bylinek a každý mohl říci ohni co cítí, nebo co si přál, a nebo si to mlčky přát. Po modlitbě se vždy směs bylinek vhodila do ohně. Poté se zpívalo Moraně a hlas, který zpíval vedlě mě, byl překrásný. Pak se každý Morany dotkl a vložil do ní vše, co chtěl, aby to s ní odešlo, a pak se průvodem odnesla k Vltavě, kde se za zvuku bubnů a zpěvu vhodila do řeky.
Také se zpěvem a tancem na počest Jarovíta a Vesny vítalo jaro, a nakonec se pronášel přípitek – cokoliv, co chtěl kdo říci.
Poté ceremonie skončila a pustili jsme se do hostiny a povídalo, zpívalo, tančilo kolem ohně a atmosféra byla nepopsatelná a mně se splnilo vše, co jsem si nejvíc mohl přát. Mít okolo sebe dalo by se říci přátele upřímné s otevřeným srdcem. S nově nabytými zážitky a zkušenostmi jsem odcházel domů, sice unaven, ale šťastný, a nádherně se mi usínalo.
Jsem moc rád, že jsem vás všechny poznal a určitě to není má poslední ceremonie. Bylo to překrásné. Toť vše, již nevím, co bych více řekl 🙂 .
Snad jediné, SLÁVA RODU!

Pavel Kuna

 17390735_10210489755672190_3191745918374162045_o
This entry was posted in Co se stalo, Novinky, Oslavy. Bookmark the permalink.

One Response to Provoda (oslava jarní rovnodennosti) – 20.3.2017

  1. Zdeněk Pletka says:

    Moc pěkné počtení a krasná akce.
    Rád bych se nějaké takové taky zúčastnil.

    Zdeněk

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *