Kupalo (letní slunovrat) – 21.6.2017

img_2596-1024x683

FOTOGRAFIE Z CEREMONIE ZDE (foto: Stanislav, Pavel a Maria)

img_2664-1024x683

O slunovratu …

K večerům slunovratním reje oslavné odedávna na kopcích a lesních mezích patřily, tedy do té doby, než přišli ti, které strach z moci veliké ze spojení s přírodními silami ovládal a oslavy nám vzali. Naštěstí ne na věčnost. Čím dál více lidí již opět slyší volání našich předků a Matky Země, a čas posvátný k oslavám přírodním berou si zpět. Důkazem budiž skutečnost, že se v slunovratní večer sešlo v lomečku u Nečína více než 60 lidí, ačkoli 21.červen připadal na středu, tedy i střed pracovního týdne. Z toho se mnozí (i rodiny s dětmi) rozhodli zdržet se do rána a ustlat si pod korunami rozpustilých borovic…

img_2563-1024x683

Již přípravy na obřad začaly krásnou a plynulou spoluprací příchozích, kdy byly tradičně rozděleny role na ženské a mužské, přičemž mužům připadlo postarat se o zásoby dřeva na posvátný oheň a ženy se vrhly do vití věnců z mladých větviček dubu (pro muže), břízy a všelikého lučního býlí (ženám a dívkám). Dále se také zdobil a plnil otlář obětinami pro noční hostinu, rozmisťovaly se svíčky po skalních stěnách nad vodou a připravovaly lodičky z borové kůry. Obřad začal jako vždy setkáním v kruhu okolo připraveného ohniště. Dříve než vzplál střed rituálního dění však tentokrát přišla ještě jiná kouzelná kratochvíle, a to věštění z devíti bylin. Hlavní zřec vybral několik žen, které se o chvíli na svých stanovištích u kmene stromu se zvláštní silou proměnily ve věštkyně, k těm pak chodili ostatní lidé z kruhu, nechat si hádat ze svých lučních pugétků, též nasbíraných způsobem neobyčejným. Překvapení z moci této metody vyvstalo na všech stranách, stejně tak blažil estetický dojem pokojných, bíle oděných a býlím ověnčených hloučků, rozesetých po borovém hájku u lomu, když jej zrovna objímalo poslední zlaté slunce nejdelšího dne.

img_2598-1024x683

Kruh obohacen o nové zprávy sešel se opět kolem středu dění a práce pokračovala vlastním otevíráním ceremonie, tedy očistěním všech zúčastněných kouřem z bylin, vzdáním úcty všem směrům, duchům místa a duchů předků, a zapálení posvátného ohně, hojně poctěného všelijakými dobrotami. Následoval krátký rej s písněmi pro Oheň a ochranná božstva, kterými v tento svátek byli zejména bohyně světla a lásky, Lada, sluneční otec a syn, Svarog a Svarožic, strážce divočiny, kořenů a životní síly, Veles, a bohyně plodnosti a úrody, Živa. Když se hlasy rozproudily a síly probudily, přišel čas na předání osobní motlitby nejstaršímu vysílači na Zemi, obřadnímu ohni. Někdo předal tiše, někdo nahlas, někdo skromně, někdo hojně. Více či méně upřímné prosby a přání v bylinách z úst a hrstí do ohně vletěly a k ohňům nebeským se vznesly.

img_2641-1024x683

Jelikož ve východoslovanských zemích se letní slunovrat jiným jménem zve Kupalo/Kupadla, jak se dá předpokládat z kořenu slov, mezi hlavní akty této slavnosti patří i čarovná očistná koupel. Věří se totiž, že voda má v tento večer velikou sílu, a dokáže z člověka smýt všelijaké nesmysly. Cítit tuto jinakost nebylo těžké. Jasné nebe plné hvězd, jež se bezostyšně odrážely na hladině vody, stejně tak jemná světélka svíček rozmístěná po skalách kolem. Každý učinil koupel sám za sebe, a tak jeden po druhém jsme se pod závojem noci nazí nořili do vody zvukem rituálních písní požehnané, což u tak velikého kruhu trvalo nějakou chvíli… Kdo nezažil, asi by neuvěřil, že půlnoční voda v lomu nebyla vůbec studená, natož aby ještě věřil jiným jejím pozoruhodnostem… 🙂 Po čarovné koupeli přišel, ano, slavnostní přípitek z okřínu a tradiční hostina :-), jak je u nás dobrým zvykem, nejprve bytostem, pak svým jazýčkům, muži Ohni děkovali, ženy Zemi (a ostatním příbuzným). A bylo živo po celou noc, ač mnozí šli svá těla mezi mech a borovice složit, hlouček vytrvalých zůstal s Ohněm, až než s ranním Sluncem své světlo spojili. Následovalo ukončení ceremonie písněmi čtyřem směrům, což jsme tetnokrát pojali mezinárodně, a tím se v srdcích spojili se všemi ostatními posvátnými Ohni slunovratními.

19275327_10101020531284292_306991658020962587_n

…a pak už přišlo jen další neobyčejné ráno.

IMG_2679

 

Za Slovanský kruh,

Nami Maria

 

slovansky_kruh_logo400

 

 

 

This entry was posted in Co se stalo, Novinky, Oslavy. Bookmark the permalink.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *