Malý report z Alchymistických Litoměřic (26.-28.5.2017)

Bylo nebylo, na sklonku měsíce květnového, v podhřbetí starých kopců českého středohoří konala se slavnost krásná a velice silná. Za to především patří veliký dík pořadatelům a všem bytostem, které se na tomto bohulibém setkání podílely. I Slovanský kruh byl přizván k činu a sdílení a pod jeho záštitou proběhlo na litoměřickém festivalu hned několik různých akcí, z nichž mnohé z nich se děly vůbec poprvé 🙂 .

oheň

O čtvrtečním večeru se část pořadatelů a účinkujících připravovala na třídenní slavnost v očistné potní chýši, jež byla netradičně vedena ve dvou energiích – v té původní severoamerické, kterou řídil zkušený medicinman Karel Fuller, a také v energii slovanských předků skrze zřece Zdeňka Ordelta, přičemž každé z cest patřila dvě kola medicíny. Někdo se možná podiví nad tím, jak se může pracovat se dvěma odlišnými, pro někoho možná neslučitelnými cestami a přístupy najednou. Odpověď zní – tato neslučitelnost je pouze zdánlivá a povrchová. Principy používání přírodních sil, elementů a požehnání předků jsou všude stejné, navíc víme, že Slované byli, a někteří – Litva, Rusko atd., stále jsou velmi znalí v očištných a léčivých praktikách saunovacích. Výsledkem tohoto sloučení tradic pak nebylo nic jiného než velmi silná a hluboká očista (s výhledem na Říp 🙂 ).

sauna

V sobotu pak proběhl ještě jeden očistný rituál vedený již jen ve slovanské tradici. Medicína slovanské sauny byla ve srovnání se čtvrteční jemnější, co se týče intenzity horké páry, avšak neméně léčivá. Objevila se větší rozmanitost v jednotlivých kolech podle elementů, více se pracovalo s bylinami, šlehalo se metličkami, které si každý účastník sám připravil. Mnozí se v této sauně také poprvé setkali se silami předků a ochránců naší slovanské tradice, jejichž přítomnost byla intenzivní 🙂 .

kon

Dalším skokem do prázdna pro Slovanský kruh byl koncert (Zdeněk – zpěv,buben, kytara, Nami Maria – zpěv, buben, a Radek Zítka – bubny, zpěv) na pátečním Galavečeru. Tedy koncert 🙂 , předkové zaveleli a my jsme šli na podium posdílet naše ceremoniální písně k jednotlivým božstvům, přičemž času na zkoušení nebylo mnoho, čili skoro žádný, takže o technické dokonalosti (v našich měřítkách) nemohla být řeč. Nicméně jak už to bývá při obřadech – medicína plyne a my jen sledujeme a více či méně úspěšně konáme, co nám zjeveno jest. Božstva a předkové přišli nakonec tak mocně, až nás to samotné překvapilo, a lidem, kteří ještě po náročném dni vydrželi v sále, způsobili intenzivní prožitek. A aby toho nebylo málo, dostali jsme prostor ke hraní ještě v sobotu večer v krásném prostoru venkovního atria, což jsme nečekali  🙂 . Nicméně dobrý hudebník je vždy připraven, a tak nezbývalo, než se nalodit, naLadit a roztáhnout křídla… a pak se k nám připojili i ostatní přítomní studenti ceremoniální školy a příznivci slovanského kruhu a bylo pro nás velikou radostí, že se k nám tolik srdcí přidalo, ať už pozorností, hraním, zpěvem či tancem. A ten západ Slunce byl božskou třešní na vypečeném dortu…! S vděčností vzpomínám.

koncer

Zaplněné a roztačené sobotní atrium…

konc

Nicméně sobotním večerem jsme poněkud předběhli časovou souslednost a vynechali ještě ranní slovanskou ceremonii v atriu – otevření léčivého prostoru se silami našich předků a ochránců, do kteréhož se se Zdeňkem Ordeltem opět zapojili i mnozí studenti školy. Především jsme však opět byli mile překvapeni hojnou účastí v posvátném kruhu, který se během očišťování kouřem z bylin neustále rozrůstal, až se chvílemi zdálo, že nás čeká nekonečný obřad. Tak mne napadá, že zřejmě i díky této ranní práci byl večerní koncert tak povedený  🙂 .

DSC_3802u (1)

DSC_3798u (1)

Nutno dodat, že tímto Zdeňkova práce nekončila, ještě mezitím stihl přednášku o obnově slovanských tradic a diskuzi spolu s Karlem Fullerem a Agustinem Grefou na téma Šamanismus a smrt, jež byla také sama o sobě svým způsobem obřadem.

DSC_4476u (1)

Celkově shrnuto, litoměřický festival byl skutečně jedinečným setkáním na poli léčení, tvorby, sdílení duchovních tradic, radosti z žití. Slet starých známých duší, které neúnavně pracují na své cestě za nesmírností, každý svým neopakovatelným způsobem na svém kousíčku velikánské mozaiky. Byli jsme velmi příjemně potěšeni pozitivní odezvou lidí na činnost Slovanského kruhu. Zdá se, že zájem o propojení s vlastní tradicí roste, půda je připravena, abychom začali naslouchat hlasům předků a opět se naučili zacházet s poklady a silami naší země.

Děkujeme

Sláva sdílení, tvorbě a zrodu. Sláva vědomému návratu k cestám, které fungují. Sláva předkům, kteří nás skrze vize vedou tam, kam je třeba. Sláva věčnému a všudypřítomnému vědomí lásky. Sláva rodu!

 

Za Slovanský kruh

Nami Maria Halingten

 

Více fotografií z festivalu ZDE

 

 

This entry was posted in Co se stalo, Další akce, Kdo jsme, Novinky, Svarga. Bookmark the permalink.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *