Slovanská svatba (7.7.2017) – očima ceremoniářky

VÍCE FOTOGRAFIÍ ZE SVATBY ZDE
(foto – Radka Freiberová)

39

 

SVATBA Z POHLEDU CEREMONIÁŘKY (resp. ženské poloviny mužsko-ženské dvojice ceremoniářů Slovanského kruhu 🙂 )

S velikou radostí pozorujeme, že touha po spojení s vědomím našich předků roste velikou rychlostí a proniká čím dál více oblastí a vrstev našich životů. A tak se pozvolna otevírá i možnost vykonávat přechodové rituály s patřičnou hloubkou a symbolikou, která je vlastní naší původní kultuře.

1

Dne 7.7. 2017 se v Mokřinách u Aše uskutečnila první slovanská svatba v Čechách s rituálním vedením ceremoniářů ze Slovanského kruhu. Byla to nádherná událost, na kterou budeme ještě dlouho vzpomínat. Již od začátku probíhala krásná spolupráce se svatebčany a pomocníky, kteří sami vyhledávali informace o jednotlivých prvcích, které pak bylo možné při rituálu použít. A tak vznikl krásný staro-nový model slovanské svatby 🙂 .

4

Sláva to byla veliká, a učastnilo se jí okolo šedesáti příbuzných a přátel. Velikou výhodou byl krásný přírodní prostor v těsném okolí sídla svatebčanů, který umožnil plynulé propojení všech svatebních aktivit. Od rána svatebního dne bylo cítit veliké požehnání od duchů předků a přírodních i nebeských sil. Navzdory předpovědi počasí nám byla Pogoda nakloněna, což se dá v Ašském výběžku považovat v podstatě za zázrak… Předsvatební napětí se s mírou připravenosti postupně přeměňovalo v příjemné vzrušení, když byly upleteny všechny potřebné věnce, prostřeny stoly na hostinu a přípitek medovinou, rozložen oltář pod velikou břízou. Mezitím se pomalu sjížděli hosté, a pak, byvše uvítáni chlebem a solí, trpělivě čekali v zástupu na začátek obřadu.

8

Obřad byl zahájen písní pro bohyni Ladu, patronku milostných rituálů a ztělesněné vědomí principu lásky ve stvoření u Slovanů. S touto písní se celý původ se ženichem a převážně bíle oděnými hosty s věnci na hlavách vydal krátkou lesní pěšinou do obřadní síně – tedy síně luční pod širým modrým nebem. Průvod utvořil půlkruh okolo oltáře pod břízou a kochal se pohledem na spanilou nevěstu přijíždějící na koni v doprovodu blízkých žen. Pak nevěsta z koně sesedla a byla dovedena a předána otcem do rukou ženichových.

15

Vlastní rituál započal modlitbou k duchu místa a duchům předků. Poté přišlo žehnání od každého božstva a každého živlu na čtyřech světových stranách – tedy požehnání kouřem z bylin, vodou, perem z dravých ptáků a zrnem – plody Matky Země.

18

O stvrzení a podporu svazku byly pořádány i síly všech tří světů, Práv, Jáv i Náv. Krásu a rozmanitost tohoto požehnání podpořila přítomnost přátel – pomocníků, čili každý živel zastupoval někdo jiný.

29

Pak byli nevěsta se ženichem za znění písně požehnání Lady spojeni v ramenou vyšívaným pásem, vyměnily se prsteny a proběhl slavnostní přípitek z okřínu a vzájemné nakrmení se chlebem…. a samozřejmě i novomanželský polibek 🙂 .

34

Ženich byl korunován do svého nového stavu dubovým věncem od zřece, avšak nevěstu čekalo ještě rituální sundání „dívčího“ věnce. Tomuto aktu směly asistovat pouze přítelkyně nevěsty, ostatní svatebčané krom zřece a ženicha mezitím utvořili bránu u domu novomanželů. S písní pro bohyni Živu – ztělesnění naplnění ženských darů hojnosti, plodnosti a zrání na Zemi, nejbližší přítelkyně sundaly nevěstě bílý věnec a nasadily bílý závoj připevněný červenou stuhou, který symbolizoval přechod do stavu vdané ženy.

41

S takto korunovanými novomanželi jsme přišli nazpět k jejich domu, kde jim hosté požehnali hojným zasypáním zrním a květinami. Hod svatební kyticí určil další nevěstu a zbývalo jen, aby ženich vzal nevěstu do náruče a přenesl ji přes práh společného domu (dříve byla nevěsta přenášena většinou do domu ženicha –  toto byl způsob získání ochrany předků a ducha místa), a tím zpečetil svá slova činy 🙂 .

51

Pak se hladoví hosté pomalu usadili u krásně prostřených stolů, kde proběhl krásný a silný akt rozlomení chleba otci novomanželů, čímž byly symbolicky spojeny oba rody v jeden.

60

Takovou slávu bylo třeba kolektivně požehnat přípitkem výtečnou domácí medovinou z okřínu – a s každým lokem osobně popřát novému páru všechny dobré věci, na které jen šlo pomyslet. Pak teprve směla propuknout hostina a pravé svatební veselí 🙂 .

66

K tomu veselí patřil samosebou i tanec s ženichem s nevěstou, při kterém se „vytancovával“ příspěvek do nové domácnosti. A aby všichni ze všech světů věděli, že tato rodina míní žít a tvořit v souladu, lásce a míru, učinili jsme kolem jejich domu ochranu trojitým oběhnutím s písní pro boha Roda.

67

Svou ochranu přislíbil i nebeský hromovládce Perun, jak potvrdil lehký letní deštík a zahřmění z dáli. A pak… pak se už všichni veselili, jedli, sdíleli, medicínu předků pili, jak se sluší a patří na pořádné svatbě naší.

Budiž požehnán domov a rodina Pavlínky a Petra. Budiž požehnáno léčení rodů a návrat k tradici skrze takovéto krásné a silné oslavy. Sláva rodu!

Nami Maria Halingten

38

 

Tuto formu obřadu vytvořil Zdeněk Ordelt ve spolupráci s Andreou Kubincovou a nevěstou Pavlínou Lorenzovou.

Obřad provedli Zdeněk Ordelt, Nami Maria Halingten a přátelé.

15

Foto – Radka Freiberová

17

 

POKRAČOVÁNÍ: „SVATBA Z POHLEDU NEVĚSTY“ – ZDE

 

Související:

http://www.slovanskykruh.cz/2017/06/prechodove-ritualy-a-slovanska-spiritualita-vhled-svatebni/

 

slovansky_kruh_logo400

 

 

 

This entry was posted in Co se stalo, Další akce, Novinky. Bookmark the permalink.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *