Slovanská svatba (7.7.2017) – očima nevěsty

19884285_10209704943280965_1433408279375562929_n

VÍCE FOTOGRAFIÍ ZE SVATBY ZDE

(foto – Radka Freiberová)

6

SVATBA Z POHLEDU NEVĚSTY

7.7.2017 Aš, západ Čech, 15:30

Dva rody se setkávají, jsou to rody Lorenzů a Liškových… Rodiny protínají svou krev, své srdce… do dalších pokolení, které nesou jméno po otci dětí- Lorenzovi. Dostala jsem nové jméno Lorenzová, v překladu Vavřín… Přijímám s láskou a oddaností své nové jméno. Je to nová etapa mého života. Proto důležité PŘECHODOVÉ RITUÁLY…

Přechodové rituály Svatby, vycházející z našich kořenů… Slovanů… slovanských zvyků a tradic…

Budu vám vyprávět o „Archetypu nevěsty“, ženské družině, přípravách, předávání nevěsty Otci a Otcem ženichovi… O prstýnku, Stuze a věnečkách… o Krásném napojení na naše předky a Bohy a Bohyně, kteří nás podporovali… budu vám vyprávět o kouzlu lásky, které nás doprovázelo po celý čas… ČAS SPOJOVÁNÍ RODŮ, VELKÉ OSLAVY SRDCÍ NAŠICH…

Po 7 letech soužití a narození dvou překrásných dcer přišla chvíle na manželství. Intuitivně jsem vybrala magické datum 7.7.2017. Jelikož mé numerologické číslo je 7, byla mi sedmička sympatická. A celkový počet je 6. 6 = rodina, takže ideální. Až později mi došlo, že moji rodiče se vydali na společnou cestu životem také 7.7.1979. Přisuzuji to informaci uložené ve mně, v D.N.A., že mi toto datum vešlo do vědomí. Jsem citlivá bytost, a tak i „můj “ muž nechal formu svatby na mně, na mém intuitivním vedení, na které se v životě spoléhám. A když se ohlédnu zpět, je to tak, mohu se spolehnout na své vedení… bylo to překrásné… Vnímám na své cestě životem indicie, synchronicity, a tak mě to navedlo, že forma svatby v kostele už nejde (píši už, ale na vysvětlenou: je to má 1. svatba v tomto životě, ale několikátá v celém procesu inkarnačním, a proto píši, že už to nejde v kostele). A na úřadě to pro mě, hlubokou ženu, pozbývalo kýžené hloubky…1

A tak si říkám… kdybych si mohla vybrat ze všeho, co existuje na světě, co bych vlastně chtěla????

ANO, TRADIČNÍ SVATBU, HLUBOKÝ PROCES ODDÁNÍ SE S TOU SVOU CELOU ROD-INOU, POKREVNÍ I DUCHOVNÍ…

A tak jsem šla přímo k jádru. Ke Slovanům, ke slovanskému knězi Zdeňku Ordeltovi. Kterého moje duše poznala již na prvním setkání, věděla jsem, že už se známe, z minulých životů. Zkontaktovala jsem ho – a do pár minut mi potvrdil přípravy na Slovanskou svatbu. Sláva Rodu!

Ra-dost!

00119905043_1937447723191466_5019679072656385828_n

A kola se začínají roztáčet… požádala jsem svou blízkou přítelkyni, aby mi pomohla s organizací celého svatebního procesu. Byla nadšená, jelikož jejím přáním bylo se někdy zúčastnit slovanské svatby. Naučit se naše tradice pro další naše pokolení (tradice, slovanské prvky, přechodové rituály, výšivky, koláčky, chléb, věnečky… ).

A tak začínáme tvořit, splétat a rozplétat, malovat tuto vizi na plátno budou-ctnosti.

Svou pokrevní rodinu jsem informovala o formě svatby, aby věděli, jak se mají obléci, připravit… protože jsem všechny požádala, aby se naladili do bílé barvy s červenými doplňky. Na pozvánce byl červený květ ******* Organizační a technické záležitosti, tím se nebudeme zabývat, přátelé, to není až tak důležité… Čím se ale zabývat chci, je:

Jak významné jsou PŘECHODOVÉ RITUÁLY, jak jsem je prožívala jako NEVĚSTA… Jak jsou silné, překrásné a důležité…

8

První přechodový svatební rituál byl čarokrásný, o tom si nechte vyprávět… Vybrala jsem si blízké přítelkyně a převezla je autem za pole, kde jsme se oddávali, na okraj lesa. Tam jsme zaparkovali, otevřeli kufr a začala jsem se převlékat z civilu do bílého svatebního – na kraji lesa, bosa, se svými přítelkyněmi, které mě doprovázely životem. Pomohly mi upravit věneček, zapnout korzet, psychicky se naladit, podpořit… kdy ale na mě dopadla emocionální vlna, bylo, když jsem svým zrakem spatřila ozdobenou klisnu, která byla připravená, aby mě vezla. Byla překrásná, jmenuje se Natem 🙂 .2 Růže měla zapletené do hřívy a mé srdce se rozbušilo a oči se zaplnily slzami, byla jsem dojata, celou tou krásou. Ještě teď mi jdou slzy do očí. Pod otevřenou oblohou, na kraji lesa, s celou tou krásnou ženskou družinou, drahými přítelkyněmi. A tak přišla ta chvíle vyskočit do sedla, s věnečkem na hlavě. Vyskočila jsem nahoru, dívky mi podaly luční květinu do ruky. Udělaly jsme pár fotek s holkama, byl to silný okamžik. Vydala jsem se vstříc svatební ceremonii. Obklopovaly mě kamarádky – a koně vedla překrásná svobodomyslná česká indiánka, která vyzdobila koně růžemi a pírky. Jak jsme vyjeli proti krásnému letnímu slnku, začaly se mi uvolňovat emoce, začaly mi téci slzy. Holkám taky… Bylo to překrásné. Nechala jsem se dlouhým krokem Natemky a skupinou přítelkyň vést, oddala jsem se plně tomuto procesu. Bylo příjemné, že mě ženy doprovázely na mé cestě. Velký pocit spříznění, velká vděčnost.

3

Zhruba v polovině pole jsem sesedla z koně a šla naproti svému otci, kterého mi kněz dovedl do středu pole. Bylo to silné. Šli jsme naproti sobě, až jsme se objali, oba plni lásky k sobě. Oči naplněné slzami vděčnosti životu a jeho krásám. 4Otec mě chytl za ruku a vedl naproti celé pokrevní rodině, která již stála v půlkruhu u stromu, kde jsme se oddávali. Pod stromem stál „můj“ muž a musím vám říct, že jsem se do něj podruhé zamilovala. Na hlavě měl korunu z dubového listí, překrásné. Otec mě muži předával se slovy: „…Na, víc už nemám…“. Otec poodstoupil a už jsme tam zůstali jen my dva, kněz, pomocníci a okolo v půlkruhu celá naše rodina.

5

Kněz všechny přivítal na této svatební ceremonii a zahájil proces.7 Obrátili jsme se všichni na východ a poděkovali východu, strážcům východu, a Nami začala zpívat píseň pro východ, daly se dary, byliny, vykuřovadla… celá rodina se otočila postupně na všechny světové strany, po té se požádalo po požehnání nebesům i podsvětí – kořeny.

6

A teprve po uctění Bohů a Bohyň, světových stran, přišlo na spojení nás dvou. Naše holčičky vše sledovaly po boku babiček a dědečků, paní učitelky ze školky a celého kruhu rodiny. Na zádech měly křídla – vypadaly jako víly 🙂 . Byli jsme knězem propojeni s tím vším okolo nás, cítila jsem veliké požehnání.

8

Bylo to opravdu velmi silné, měla jsem oči často zavřené a vnímala jsem to požehnání přímo do srdce. Cítila jsem léčení celého rodu, už jen tím setkáním, cítila jsem požehnání, které vám těžko přiblížím do slov. Když jsem oči měla otevřené, viděla jsem široko daleko samou krásu, samé požehnání. Obloha nad námi byla krásnější a otevřenější než kdy předtím. Listí stromů šustilo jako romantická skladba, a když kněz zahrál na velkou mušli, neslyšela jsem snad něco krásnějšího, když… poté nás kněz propojil stuhou k sobě, dali jsme si prstýnky a pusu 🙂 .9 Sláva Rodu!!!! Když byl proces zpečetěn prstenem, stuhou a polibkem a potvrzením slovy „Sláva Rodu“, kněz oznámil, že nevěstě nyní bude odebrán rituálně věneček. Že nevěsta zůstane se svými přítelkyněmi a bude se sundávat věneček a nandávat závoj. Takže vám povím, bylo to krásné, nechala jsem se opět vést, poklekla jsem k zemi. Rozdělila jsem květinu na dvě (byla tak na mé přání zhotovena). Jednu květinu jsem dala darem našim předkům k našemu obřadnímu stromu a druhou jsem prozatím nechala u sebe. Tak jsem klečela na zemi proti zapadajícímu slunku a zavřela jsem oči. Nechala jsem to na ženách, začaly mi sundávat věneček a já vnitřním zrakem viděla něžnost, laskavost, láskyplnost, zlatavé barvy… při nandávání závoje zasvěcenými kněžkami samotné lásky jsem dostávala do své koruny pocit vznešenosti, lásky. Nami nám opět krásně zpívala – to je důležité – hudba sfér. V povzdálí stál můj muž s knězem a čekali na nás. Mezitím se lidé seřadili do takzvané slavobrány, zlaté brány ze svých těl. Vcházeli jsme na zahradu a lidé začali házet zrní, mnoho zrní pro naši hojnost a štěstí. Když jsme společně prošli zlatou bránou, upozornila jsem ženy, že budu házet květinu. Chytla ji přešťastná žena 🙂 . Poté mě muž vzal do náručí a přenesl přes práh, doma mi dal pusu. Jaká krása, povím vám. Začali nám chodit blahopřát a gratulovat…

12

A začala hostina. Samozřejmě, nejprve přípitek. Tradiční medovinou a na naše zdraví připíjelo mnoho našich hostů, měla jsem radost, hřálo a dotýkalo se mě to u srdce. Přání jsem cítila, jak se opravdu zapisují do mého srdce. Je to požehnání v tomto velkém kruhu, vyslovené přání. A prababička… vstala a tradiční přípitek okořenila a pravila… a „Já připíjím na sex, sláva rodu!!“ A má pravdu, bez toho by tady nikdo neexistoval. A přišla druhá vlna přípitků a vstal můj otec a pravil: „… Tak já vám taky něco řeknu…dnes je to ****38 let co jsme s manželkou spolu . Sláva Rodu!!“. Prababička pravila:“… A já vám také něco řeknu… my s dědou jsme spolu 56 let, Sláva Rodu!!!“. Aplaus!!… A vstal děda Lorenz a říká: „…My se ženou jsme spolu 35 *** let, a bylo to celé krásné…“. Připíjeli nám na zdraví, na lásku, na toleranci, na sex, na radost. A potom naše organizátorka přinesla ručně dělaný- požehnaný chléb. Řekla, ať otcové rodu povstanou a na důkaz Propojení rodů a vzájemné pomoci společně rozlomí chléb. 11Na důkaz vzájemné pomoci si. Spojení v jedno, v jeden rod. Vzpomínám tu na krásný pocit, který se mi svatbou evokuje. Je to větší pocit sounáležitosti, ochrany, lásky, podpory. V těle se mi rozprostírá klid a na duši mír. Forma této svatby – Slovanské svatby – bylo jedno z mnoha krásného, čím mě vesmír obdařil… jak říkám, vesmír mě miluje. Dává mi jeden skvost za druhým a já si toho moc vážím a tvořím život ještě boh-atším… Jsem vděčná, šťastná, naplněná radostí nad celou tou kosmickou hrou. Celkové propojení všech proběhlo a mohli jsme začít hodovat a slavit. Na mé svatbě jsme měla hodně pomocníků světla a kněžek. Ještě jedenkrát děkuji, byla to nádhera.

Jako další tradiční prvek bylo obtancování 3x našeho domu po směru hodinových ručiček, a to pro ochranu domova.

10

Kněz obeznámil hosty s touto tradicí a mezi kapkami deště jsme se chytli za ruce a všichni za sebou v podobě hada začali v rytmu bubnu tancovat okolo domu. Kněz bubnoval a kněžka bubnovala a zpívala… najednou můj muž si vzal buben, začal bubnovat – a já jsem rázem vedla celý rod jako první, najednou to bylo těžší, vést celý rod, bylo to pro mě vše symbolické, hluboké. Kněz mě chytl za ruku a pomohl mi vést náš celý řetězec okolo domu, hned to bylo lepší… napojil mě více do síly… Proto potřebujeme toto propojení duchovní… Za vlády Peruna na nebesích s energií skoro bouřky jsme v lehkých kapkách obtancovali pro ochranu náš překrásný dům. Děkuji všem, co tancovali, i těm, co v kruhu vytvořili protichůdný směr a tancovali proti směru hodinových ručiček. Tři rebelové se utrhli – a díky tomu jsme netancovali jen jeden za druhým, ale i tváří v tvář, jelikož se utvořil druhý kruh, který šel proti času hodinových ručiček, a tak z celistvosti vznikla duální mandala okolo domu. Roztočila se mandala kruhu doprava i doleva, vše v jednom. Tak jak to tvoří život sám. Na to, že kousek vedle padaly kroupy, tak tady jsme dostali tak 7 kapek osvěžujícího letního deštíku. Velmi krásné k tanci. Mám ráda déšť i tanec. A tak jsme měli společný, první tanec v kapkách deště. Ráda tancuji – a tak jsem se nechala roztáčet od mého muže. Na muže se zatím vytvořila fronta na ,,tanec se ženichem“ – a mě si muži předávali a pokračovali v protáčení 🙂 . Kněz mě radši protočil i na druhou stranu 🙂 .

15Potom už se jedlo-pilo a radovalo. Spanilá jízda pod noční oblohou… V noci jsem požádala o zažehnutí ohně v tepee. Seděli jsme u ohně, prolétávali dimenzemi, bojovali pro matku zemi, sdíleli. U ohně přespali, odpočinuli si ti, co zůstali… Když vše utichlo a i poslední noční ptactvo utichlo, šla jsem zavřít bránu, zavřela teepee, a plna blaženosti jsem si šla lehnout do domu ke svému muži a dětem. Byla a jsem naplněná až po okraj blažeností z této svatby. Slovanské svatby, přechodových rituálů, laskavosti a spousty darů. Ať už je vnímáme v čemkoliv. Moje duše byla obohacena. Mám se k čemu vracet a z čeho čerpat sílu. Kéž je i váš život obohacen!14

 

Sláva Rodu!

Zdravím vás, nevěsta Andromeda ze západu Čech… S láskou…

 

16

13

 

 

 

 

 

 

 

 

POKRAČOVÁNÍ: „SVATBA Z POHLEDU CEREMONIÁŘKY“ZDE

 

Související:

http://www.slovanskykruh.cz/2017/06/prechodove-ritualy-a-slovanska-spiritualita-vhled-svatebni/

 

slovansky_kruh_logo400

 

 

 

 

This entry was posted in Co se stalo, Další akce, Novinky. Bookmark the permalink.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *