ECER 2018 v Římě (reportáž z Evropského kongresu etnických náboženství)

Pantheon

FOTOGRAFIE  z kongresu ECER 2018  ZDE (foto: Zdeněk Ordelt a Agnia)

Řím večer

V dnešní době se stále více setkáváme s fenoménem hledání vlastních kořenů. V Evropě se toto stalo skutečně aktivním polem. Spousta lidí různého věku se vydává hledat vlastní kořeny, které byly násilně přerušeny křesťanskou invazí od 8. století našeho letopočtu.

Je to veliká nádhera setkat se s lidmi, kteří se aktivně zabývají výzkumem duchovních kořenů ve vlastní zemi. Tito lidé založili před mnoha lety kongres ECER (European Congress of Ethnic Religions). Tento kongres se skládá ze zástupců různých států Evropy a jejich skupin nebo domorodých tradic. Jsou zde tedy např. Baltové, Keltové, Slovani, Vikingové, Románi, Heléni, Asatru a další tradice ze zemí jako je např. Litva, Lotyšsko, Itálie, Řecko, Česká republika, Polsko, Rusko, Ukrajina, Dánsko, Norsko, Nizozemsko, Belgie, Německo, Francie, Velká Británie, Španělsko, USA… Čestnými členy organizace jsou také indičtí brahmani z organizace ICCS.

Za naši zemi, Českou republiku, zde zasedá Slovanský kruh, zastoupený Zdeňkem Ordeltem – a nově také jeho zástupkyní a kněžkou Nami Mariou Halingten. Jako samostatná členka, působící v oblasti překladů a mezinárodních vztahů, je členkou kongresu ECER také Marianna Gorroňová.

zástupci Česka

Kongresy se konají každé dva roky. V roce 2016 jsme to byli právě my, Česká republika a Slovanský kruh, kdo tento kongres organizoval. Tehdy do Prahy přijelo okolo 100 lidí z 25 zemí světa. Byla to velkolepá akce, report o ní najdete na stránkách Slovanského kruhu ( http://www.slovanskykruh.cz/category/ecer/ecer-2016/ ).

Tento rok se organizace této mezinárodní akce ujala Itálie – a za ni Movimiento Tradicionale Romano, pod vedením hlavního kněze Daniela Liotty.

Do Říma tento rok přijela zhruba polovina lidí než do Prahy. Důvody jsou různé… Řím je mnohem nákladnější město – a také na organizaci akce měli nakonec celkem málo času, asi dva měsíce, což je velice krátký čas. Tedy asi třetina lidí na kongres nedorazila.

zástupci Česka, Ruska, Litvy a Norska

Kongres měl jako obvykle 4 dny. Přiletěli jsme ve středu 18.4. a ubytovali jsme se v centru Říma.

prezident ECER Andras Corban-Arthen

Ve čtvrtek 19.4. hned od rána začal kongresový den v Palazzo Ferraioli, Piazza Colonna, nádherné historické budově.

Celý den se představovaly skupiny, které přijely reprezentovat své země a domorodé tradice. Bylo to velice zajímavé. Tento rok přijely podruhé i slovanské delegace z Ukrajiny a Ruska, kterým jsme pomohli minulý rok se do kongresu dostat, aby mohly sdílet svou moudrost a zastoupit s námi, se Slovanským kruhem z Čech, slovanské spirituální učení. Jsme moc rádi, že navzdory své nejednoduché situaci, kterou způsobili politici, seděly tyto delegace spolu v sále. Slovanské učení jde totiž do hloubek, kde vládne klid a moudrost. A tak je to obecně i o domorodých tradicích z Evropy.

Po dlouhém prezentačním dnu jsme provedli v paláci Palazzo Ferraioli ceremonii pro naše bohy, kde jsme společně se všemi zástupci kmenů darovali našim ochráncům vonné esence a zrní na znamení úcty a hlubokého respektu, a také jako poděkování našim předkům a Matce Zemi. Byl to velice silný moment, kdy jsme cítili přítomnost veliké síly a požehnání pro práci, kterou děláme.

Naše kulturní dědictví si zaslouží ochranu – a jeho předání dalším generacím je velice důležité pro zdravý růst společnosti, vědomí lidí a ochranu přírody na naší Zemi. Tradice totiž chovají přírodu v hluboké úctě a její aspekty jsou ztělesněním posvátných sil vesmíru ve všech aspektech.

Po ceremonii jsme šli na prohlídku Pantheonu, neuvěřitelné stavby zasvěcené božstvům. Tyto sochy byly odstraněny a nahrazeny sochami svatých. Místo boha Apolona zde dali kříž. No, moc to do tohoto prostoru zasvěcenému antickým božstvům nezapadá. Nicméně i tak je to skutečně nádhera.

zástupkyně Ukrajiny

V pátek 20.4. na tom samém místě všechny skupiny ukazovaly své prezentace na téma „Pohanství a jeho kořeny“. Tato část byla veřejná, mnoho lidí zvenku však nedorazilo. Prezentace byly velice zajímavé. V zemích, jako je Řecko nebo Ukrajina, byla domorodá víra již státem uznána jako oficiální duchovní směr, což byl velice dlouhý a komplikovaný proces kvůli negativnímu působení politiků, a hlavně ortodoxní církve.

Také Světový parlament – Parliament of the World´s Religions – již uznal existenci tzv. European indigenous religions (evropských domorodých tradic) – viz https://parliamentofreligions.org/blog/2016-08-04-1959/indigenous-peoples-participation-parliament-worlds-religions-program-held-un , což je veliký posun už kvůli tomu, že domorodé tradice stály před hrozbou úplného zničení díky christianizaci a urbanizaci. Zbytky naší domorodé spirituality zůstaly obsaženy ve folklóru, který je ale synkretizován křesťnastvím, které uloupilo všechny původní formy a asimilovalo je do své podoby. Díky tomu ale můžeme tyto prvky dechristianizovat – a tak obnovit formy původní, propojené s naším etnikem a spiritualitou, což je úžasné.

ceremonie na Palatino hill

V sobotu 21.4. proběhla úžasná exkurze v historickém centru Říma. V parku u Tempio di Vesta všichni účastníci udělali ceremonii pro propojení, lásku a harmonii mezi lidmi, požehnání našich sil a dalších záměrů. Všichni mluvili ve svých jazycích, byla to skutečně nádhera vidět zpět domorodé tradice naší matičky Evropy. Kéž se nám daří i nadále chránit a předávat naše dědictví.

Při návštěvě Kolosea, úžasné stavby, která však byla určena pro zabíjení gladiátorů a zvířat – a s tím spojené společenské aktivity, jsme zjistili něco šokujícího. A totiž to, že veškerý bílý mramor z ohromného Kolosea byl použit na stavbu Vatikánu. Takže Vatikán stojí na pohanském pohřebišti a je vyrobený z materiálu z místa, kde se konalo zabíjení pro zábavu. Tak už se ani nedivím, že se v tomto duchovním směru objevilo tolik násilí vůči jiným vírám a duchovním směrům.

Den jsme ukončili společným setkáním u výborného jídla a vína, které k Itálii a k Římu neodmyslitelně patří.

výborná italská kuchyně

V neděli 22.4. jsme měli kongresový den. Projednávali jsme důležité body naší mezinárodní spolupráce. Kvůli náročnému organizování kongresů byl stanoven dvoučlenný tým pro organizaci kongresů, který povede Zdeněk Ordelt ze Slovanského kruhu a Goedele Janssens z dánské domorodé skupiny.

Dále byly slavnostně vyhlášeny nové skupiny, které se staly členy organizace – Slovanský kruh za Čechy, a dále ukrajinská, francouzská a ruská skupina. Novým kandidátem na členství je norská šamanská organizace ze Sami kultury, se kterou jsme také navázali vřelé vztahy.

Kongres byl ukončen ohromným aplausem pro organizátory. Mnozí členové kongresu by byli rádi, abychom připravili další kongres v Praze. Dalším kandidátem pro organizaci kongresu je keltská skupina z Galície, kterou zastupuje mimo jiné prezident kongresu ECER Andras Corban-Arthen.

Palatino hill

Závěrem bych rád dodal, že toto setkání utužilo naše vztahy a velice se rozvinula chuť pracovat společně na dalších projektech. S velikou radostí budeme pokračovat na rozvíjení mezinárodních vztahů. Je to krásné – a je to dar této doby: setkání vůdců klanů, domorodých skupin, lidí medicíny a dobrých srdcí.

 

Úctu a harmonii všem bytostem v celém vesmíru.

 

Sláva rodu !

Za Slovanský kruh
Zdeněk Ordelt,
hlavní žrec a zakladatel Slovanského kruhu

 

 

 

Fotografie najdete také zde:

ECER Congress Rome 2018 – Photo Gallery

 

ODKAZY:

http://ecer-org.eu/ stránky kongresu ECER

https://www.facebook.com/groups/1270960636372576/veřejná FB skupina „ECER Roma 2018“ (se spoustou zajímavých informací a fotografií 🙂 )

http://www.saturniatellus.com/2018/04/for-the-first-time-rome-the-european-congress-of-ethnic-religions/ – stránky organizátorů s reportáží o 16.kongresu ECER v Římě

 

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in Co je ECER, Co se stalo, Další akce, ECER, Novinky. Bookmark the permalink.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *