Kupalo – 20.6.2018

Nečín, 20.06.18 Kupalo, slovanská oslava léta, slunovrat, Slované, Slovanský kruh. PETR TOPIČ

FOTOGRAFIE Z CEREMONIE ZDE (foto: © Petr Topič, MAFRA, 2018, Pavel Kuna, Marie Ječmenová, Kristy Ko, Karel Hašler, Alexandra Polarczyk, David Mauder a Petra Dokoupilová)

Letošní oslavy slunovratu byly pro nás (opět 🙂 ) velmi výjimečné a především naučné. Neb i my podléháme v podstatě jediné skutečné kosmické konstantě, jíž jest neustálá proměna. A tak si vzhledem k tlaku, do kterého jsme se jako lidstvo sami svou činností uvrhli nevědomostí, a vzhledem k impulsům, které tento čas Kupala – božstva letní slunovratní brány přinesl, dovolím v textu více (sebe)reflexe.

Jednou z těch výjimečností například bylo dvojí Kupalo naší organizace – české a moravské.

První, “středočeské” Kupalo proběhlo znovu v nečínském lomu, tolik magickém a přívětivém místě pro tento čas. Mrzelo nás trochu, že po všech letech tentokrát nepřišlo více lidí pomoct se dřevem a čištěním obřadiště, o to více děkujeme těm pár nadšencům, kteří dorazili s předstihem a přidali ruku k dílu. Ale chápeme, že není pro každého snadné udělat si čas z roboty vprostřed týdne  – tedy dokud nebudou u nás dny astronomických a dalších silových přechodů státními svátky… (což by snad mohlo být brzy, neb středověk už je nějakou dobu za námi…)

Nečín, 20.06.18 Kupalo, slovanská oslava léta, slunovrat, Slované, Slovanský kruh. PETR TOPIČ

Dřevo na oheň – toť totiž, jak známo, základním kamenem slovanské oslavy. Smutným výsledkem našeho pozorování je, že mužů, kteří jsou schopni vzít za sekerku či pilu, a řádné ohniště připravit, v posledních dekádách razantně ubylo. Ptáme se – kam zmizeli? Co je to v té škole dneska učí ? (Muži, zákony mezilidské přírody se nezměnily, rozvinuté dřevorubecké schopnosti stále imponují většině žen více než pouhý dřevorubecký vous…! )
Naproti tomu, ženy jsou obecně se sběrem býlí a květin na věnce a vitím věnců z nich stále o trochu napřed. Pro uklidnění mužům – i žen, které nikdy nevily věnec, je překvapivě mnoho.
Tolik prostých věcí, které jsme zapomněli, tolik věcí k učení… 🙂

Přesto se však opět podařilo dovést přípravy do zdárného konce v pravý čas a před západem starého slunce jsme společně zahájili oslavu pozdravením božských – přírodních tvořivých a plodivých sil.
Mezi zvláštní úkony oslav slunovratu, a to letního i zimního, vždy patřilo věštění. Neb naši předkové věřili, že se v tento čas otevírají brány mezi světy a je tak snadnější nahlédnout, co je na našich cestách přichystáno. Slované znali mnoho různých metod věštění, a to z přirozené mluvy přírody i z umělejších metod, jako třeba lití vosku, olova, pouštění svíček po vodě- však to znáte, neb mnoho z těch věcí se dochovalo dodnes v podobě zvláštních lidových zvyklostí.
Při oslavách Kupala se využívá síla bylin, která v tomto čase vrcholí (známe z pověstí a příběhů o Svatojánské noci, což je třetí a nejmagičtější noc po astronomickém slunovratu). Každý si sám za sebe magickým – vědomým způsobem mlčky nasbírá devět bylin, které pak zrcadlí jeho životní rozpoložení. Kněz pak stejným způsobem vybere ženy, které si pak stejným způsobem najdou své místo síly – dobrého spojení. Správně vyřčenou věštbu pak poznáte podle tělesných a emočních reakcí – je tu od toho, aby ťala do živého 🙂 . Je to zázračné a starým rozumem těžko uchopitelné, ale v porovnání s nepopiratelným faktem, že veškerá existence života je veliké mystérium, zcela prosté 🙂 .

Druhým zvláštním úkonem slunovratu je rituální očistná koupel. Je jasné, že se naši předkové nekoupali v jezerech pouze při tomto svátku, magická práce s vodou byla součástí téměř všech oslav, a očista těla v přírodě byla i přirozenou součástí života. Účinky takových zvyků znají všichni, kdo někdy delší dobu žili v přírodě a v jednoduchosti. Nicméně my jsme civilizací zhýčkaní, a tak se k otužování vracíme pomalu a postupně 🙂 .
V každém případě je tento začátek léta ideálním časem ke spojení se se silami vody. A je přeci jen rozdíl mezi koupelí ve všední den na všedním místě a koupelí v nevšední noc za nevšedních – krásných a magických podmínek 🙂 .

Nečín, 20.06.18 Kupalo, slovanská oslava léta, slunovrat, Slované, Slovanský kruh. PETR TOPIČ

Nesmí chybět ani tradiční očista ohněm jeho přeskočením. V dobách vlády jarních a letních plodivých sil dává oheň navíc požehnání párům, které jej přeskakují společně.
Nutno podotknout, že těmito úkony se čistí nejen fyzické tělo, ale i těla ostatní. Každý rituál je prostorem k zastavení, k pohledu do nitra, k přehodnocení svého života, čas poděkovat a čas požádat. V síle spojeného kruhu, se svými předky za zády, v propojení s vesmíry vůkol i vevnitř.

Nečín, 20.06.18 Kupalo, slovanská oslava léta, slunovrat, Slované, Slovanský kruh. PETR TOPIČ

Děkujeme všem krásným bytostem, které s námi letošní oslavu spolutvořily. Také všem úžasným věštkyním, jež otevřely svůj přirozený dar a četly ostatním z jejich osobního devatera kupalového kvítí.
Děkujeme za všechny modlitby zpívané, či přednášené u posvátného ohně – všichni jsme díky tomu mohli pocítit, o co silnější jsou slova srdcem zhudebněná.
Děkujeme za vzájemný respekt a úctu při očistných koupelích. A za všechny krásné zpěvy, za všechny vaše dary.
A za všechny nové zkušenosti.

Děkujeme duchu místa i vedení obce Nečín, za přijetí a spolupráci.
Chvála vedení a moudrosti našich předků, chvála božstvům a zázračným silám naší matky přírody!

Nečín, 20.06.18 Kupalo, slovanská oslava léta, slunovrat, Slované, Slovanský kruh. PETR TOPIČ

Další z novinek je například fakt, že se naše oslavy začínají dokonce stávat předmětem studia několika mladých výzkumnic, což je také jedním z pozoruhodných postranních plodů usilovné práce, zejména Zdeňkovy. Krom studentek tentokrát referovaly o oslavě Kupala i Lidovky.cz, kterým tímto děkujeme za krásné fotografie….

Na závěr bych ještě chtěla požádat, abychom se do budoucna pokud možno zcela vyhnuli na oltáři plastovým obalům…pojďme být v našem přístupu komplexní a používat třeba látkové pytle, voskované ubrousky, sklenice, dřevěné misky… děkuji <3

Ano, a také bychom chtěli připomenout, že požívání alkoholických medicín v průběhu obřadu je zakázáno. Vaše chování je pak neuctivé a ochuzejete tím sebe i jiné o zážitek kontaktu se silami přírody s čistým vědomím…

Kupalo moravské
Hned druhého večera pak probíhalo Kupalo druhé, moravské 🙂 . Vedl jej tentokrát Radek Zítka, skvělý muž bubnu a také absolvent ceremoniální školy. Místem činu se stal jedinečný lom v Rudici, jehož nádherně zbarvené jílové stěny samy o sobě utvářely výjimečnou atmosféru. Účast více než stovky lidí svědčila o tom, kolik lidí se na Moravě vrací ke starým přírodním zvyklostem.

I zde oslavy začínaly věštěním z bylin, pokračovaly pozdravením božských sil a zpěvem obřadních písní. Vlivem značného ochlazení však po modlitbách s bylinami přišla namísto obřadní koupele hostina, a do chladné jílovité vody pak vstupovalo jen pár odvážlivců.
Bylo krásné vidět rozdíl mezi českým a moravským podnebím a jeho účinku na člověka. Aneb Čechy jsou vzdělanější, ale Morava vřelejší.
Ač byla Radkova rituální část mnohem kratší, příprav dřeva se zúčastnilo více lidí, lidé byli uvolněnější, více se zpívalo, více tančilo, více radovalo… 🙂

Veliká vděčnost za tu nádheru, která se děje, za splnění starých snů a vizí.
Vděčnost vám, kteří vnímáte náš záměr.
Sláva rodu!

 

Za Slovanský kruh
Nami Maria Lada

 

P.S. Zda budou oslavy kolovratu na Moravě pod Radkovým vedením pokračovat, záleží nyní na jeho volbě…

 

 

https://relax.lidovky.cz/kupalo-slovanske-oslavy-letniho-slunovratu-jsou-zive-dodnes-pub-/zajimavosti.aspx?c=A180621_095451_ln-zajimavosti_form – REPORTÁŽ

https://zpravy.idnes.cz/slovane-letni-slunovrat-kupalo-oslava-dym-/domaci.aspx?c=A180621_013752_domaci_top – FOTOREPORTÁŽ

 

 

 

 

 

Video a střih: Zdeněk Bašus
Hudba a zpěv: Nami Maria Halingten a Zdeněk Ordelt (Svarga)

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in Co se stalo, Novinky, Oslavy. Bookmark the permalink.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *