O družině „Poznej svou vlast“

POZNEJ SVOU VLAST

DĚTSKÝ KLUB A PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

Umělecká družina pro děti 1.stupně ZŠ – každý den od 11.30 do 18.30 na Praze 4

Družina vznikla díky grantu Evropské Unie na podporu zaměstnanosti rodičů a je projektem zakladatele Slovanského kruhu z.s. Zdeňka Ordelta ve spolupráci s uměleckými garantkami Mgr.Ljubou Fuchs a Petrou Padriánovou Dis.

Naším hlavním záměrem je probouzet v dětech vědomí odvěké propojenosti člověka s přírodou, rodnou zemí, rodinou a předky. Někam a k někomu patřit je základní lidskou potřebou, která je-li naplněna vytváří živnou půdu pro rozvoj zdravé a sebevědomé osobnosti. Ústřední osou naší vzájemné spolupráce s dětmi jsou lidové obyčeje, oslavy a svátky vážící se k jednotlivým fázím roku (viz. Český rok). Děti se tak budou tvořivým způsobem seznamovat se svými kulturními kořeny např. skrze lidovou slovesnost a lidové tance, ale i českou historii a její významné osobnosti.

Pracovat chceme syntetizujícími a kreativními metodami dramatické výchovy a snažíme se o to, po čem touží každý rodič – rozvíjet a pěstovat u dětí životní dovednosti, jež obohatí celou rodinu. Součástí družiny budou pravidelné nadrámcové zájmové kroužky pod vedením Ljuby Fuchs a Petry Padriánové, na které se děti mohou hlásit.

 

Více informací na webových stránkách: http://klubvlast.cz/

FB stránka: https://www.facebook.com/klubvlast.cz/

 

 

 

 

 

This entry was posted in Družina pro děti, Kdo jsme, Novinky. Bookmark the permalink.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *