VÍCE FOTOGRAFIÍ  ZDE (fotografie: Zdeněk Ordelt)

Slovanský sněm se tento rok konal 20. – 22.7.2018 v Sobótce v Polsku, nedaleko od posvátné hory Sleza. Toto místo je proslulé archeologickými nálezy z dávných dob, které jsou cennými důkazy o existenci slovanské kultury v Polsku, ale také dalšími nálezy, z ještě starších období.

Téma letošního sněmu bylo: posvátná místa Slovanů.

Slovanský sněm tento rok pořádála organizace Rodzima Wiara, kterou vede Stanislaw Potrzebowski. Tento rok mu s organizací pomáhal její člen Wojtec Krystosiak.

Na sněm dorazili zástupci těchto zemí: Ukrajina, Slovinsko, Česká Republika – a samozřejmě Polsko.

 

První den se, jako vždy, představili zástupci jednotlivých skupin a proběhla také prezentace jejich domácích aktivit.

Za polskou stranu se prezentovaly skupiny z Wroclawi pod vedením Stanislawa Potrzebowského a waršawskou občinu představil hlavní žrec jejich skupiny – Wojnar. Je vidět, že lidé v Polsku se začínají vracet k obnově domácích tradic, i když je vidět také stále velice silná katolická víra v zemi – takže je jasné, že to asi není vůbec jednoduché.

Další organizací, která se prezentovala, byl Slovanský kruh z.s., který přijel zastupovat Českou republiku. Na sněm dorazil její zakladatel a žrec Zdeněk Ordelt a s ním jeho partnerka, kněžka, která se podílí na chodu organizace, Nami Maria Halingten. Zdeněk s Nami prezentovali všechny úspěchy, kterých se podařilo dosáhnout, jako držení svátků našich předků, práce na školce a družině pro děti, také udržení školy pro ceremoniální práci. Také sdíleli reálnou podobu procesu, který u nás probíhá, který je v některých ohledech hodně náročný. Ve své prezentaci jsme ukázali lidem naše česká posvátná místa, jejich historii a významy v naší slovanské kultuře. Za Českou republiku také přijela Marianna Gorroňová, která jako tradičně pomáhala svými širokými schopnostmi při prezentaci a komunikaci se zástupci různých států. Ne každý totiž jednoduše rozumí češtině. Marianně byl zpětně nabídnut statut externí spolupracovnice Slovanského kruhu, z.s..

Ukrajinu jako vždy reprezentovala Galina Lozko – Zorislava – zakladatelka Slovanského sněmu. Přijela s několika rodnověrci, kde můžeme zmínit Bognidara, který vede výuku ceremoniálních postupů Slovanů v rámci jejich akademie na Ukrajině. Na své prezentaci ukázala Zorislava svůj veliký akademický přehled o místech starých slovanských předků, která se nacházejí na Ukrajině.

Slovinsko pak reprezentoval Dean Unger se svou ženou Dagmar Vanicka Gojčičovou. Předvedli velice zajímavou prezentaci přírodního permakulturního zemědělství, která je základem pro harmonické vytvoření vztahu mezi člověkem a přírodou. Ukázali všechny možné aspekty pěstování konopí, jeho produkty a léčivé schopnosti. Také nám řekli mnoho o slovinské historii.

Večer po přednáškách nám přijeli zahrát místní hudebníci, kteří se specializují na původní slovanskou hudbu. Bez nadsázky, víme, že není jednoduché najít původní hudbu po škodách, které napáchala christianizace ve slovanských zemích, tak jsem rádi poslouchali hodně zvláštně znějící původní melodie, hrané na housle, violoncello a tamburínu.

Na setkání slovanského sněmu dorazili také zástupci Slovansko-árijských véd z Moravy, kteří se představili jako zástupci „Državy Moravy a Slezska“. Podobné organizace, které propagují falsifikovanou literaturu, tam však nemají místo, takže byli požádáni Zdeňkem Ordeltem, aby odešli – jedině, že by přestali falsifikáty propagovat. K tomu ale asi jen tak nedojde. Vše se vyřešilo v klidu. Na Slovanský sněm mají přístup pouze organizace, které jsou ve spojení s domorodou tradicí dané lokality a nepropagují ezoterické novotvary vytržené z kontextu. Tak se drží čistota prostředí sněmu.

Smutnou událostí je, že na sněm již druhým rokem nedorazil žádný zástupce české Rodné víry, tedy post zástupce českých Slovanů byl této organizaci a Chotěbudovi odebrán a byl čestně udělen Zdeňku Ordeltovi, hlavnímu žrecovi Slovanského kruhu. Zdeněk si dal za cíl do příštího sněmu přivést zástupce dalších českých a slovenských rodnověrných skupin.

Velice příznivou novinou je, že se zástupci Ukrajiny, Polska a Čech dohodli, že začnou pracovat na otevření Mezinárodní slovanské akademie. Ta bude sloužit pro všeobecné vzdělávání veřejnosti i v mezinárodním charakteru.

 

V dalších dnech sněmu se návštěvníci vypravili do místního slovanského skanzenu a pak provedli ceremonii pro boha Peruna, ochránce všech Slovanů. Tuto ceremonii vedl žrec zastupující polskou občinu Rodné víry z Waršavy, Wojnar. Bylo to velice pěkně odvedená práce.

Večer jsme pak byli svědky koncertu místní folklorní skupiny Mokoša a ukrajinské zpěvačky Olesy, se kterou některé písně zpívala i Nami. Zdeněk Ordelt s Nami Marií pak vystoupili s repertoárem posvátných písní své skupiny Svarga.

 

Poslední den pak proběhla návštěva místního muzea v Sobótce, kde je k vidění mnoho zajímavých exponátů ze slovanské historie. Místní lidé jsou na to patřičně hrdí. Je tam také kopie známé sochy Svantovíta, jejíž originál je v historickém muzeu ve Wroclawi. Tam jsme také po této prohlídce jeli. Projeli jsme se lodí kanály ve městě s nádhernými výhledy na místní scenérie s místními historickými i moderními budovami. Akci jsme zakončili vycházkou do centra města.

Úcta práci Vojteka, která celý sněm vlastně organizoval sám. To dobře známe, ne každý dovede takový sněm organizačně zvládnout.

Závěrem je nutno dodat, že setkání bylo velice příjemné a je vždy inspirující. Kněžka z Ukrajiny Zorislava přislíbila návštěvu Prahy a bude se budovat základna pro vydavatelskou činnost. Další Slovanský sněm se uskuteční buď v České republice za záštity Slovanského kruhu, nebo jej bude hostit Slovinsko.

 

 

Přeji všem pěkný den.

Sláva rodu.

 

Za Slovanský kruh, z.s.
Zdeněk Ordelt, předseda spolku a žrec