Zdeněk Ordelt

Rád bych se, jako přímý účastník Slovanského sněmu 2018 – a také jako sněmem zplnomocněný zástupce českých, moravských a slezských Slovanů – podrobněji vyjádřil k „účasti“ zástupců „Državy Morava a Slezsko“ (tedy stoupenců tzv. Slovansko-árijských véd) na tomto sněmu, který se konal 20.-22.7.2018 v Sobótce v Polsku.

 

V naší zprávě ze Slovanského sněmu ( http://www.slovanskykruh.cz/2018/08/slovansky-snem-2018-20-22-7-2018-polsko/ ) jste si mohli přečíst toto:

„Na setkání slovanského sněmu dorazili také zástupci Slovansko-árijských véd z Moravy, kteří se představili jako zástupci „Državy Moravy a Slezska“. Podobné organizace, které propagují falsifikovanou literaturu, tam však nemají místo, takže byli požádáni Zdeňkem Ordeltem, aby odešli – jedině, že by přestali falsifikáty propagovat. K tomu ale asi jen tak nedojde. Vše se vyřešilo v klidu. Na Slovanský sněm mají přístup pouze organizace, které jsou ve spojení s domorodou tradicí dané lokality a nepropagují ezoterické novotvary vytržené z kontextu. Tak se drží čistota prostředí sněmu.“

 

Na stránkách https://www.drzava-moravaslezsko.cz/ jste se ovšem mohli dočíst něco úplně jiného:

„Za Državu Morava a Slezsko se zúčastnili Josef Endrych a Zdeněk Říha,
a to na osobní pozvání z polské strany.
Přijeli jsme do Sobótky se záměrem představit společnou práci našich Slovanských Občin směřující k návratu naší Slovanské Kultury.

Byla zde delegace z Ukrajiny, Slovinska, Polska, Čech a my z Moravy a Slezska.
Delegace se navzájem seznamovaly, postupně jsme se poznali se všemi účastníky a předali jsme kontakty na nás. Zjistili jsme, že máme s ostatními společný záměr: spolupracovat a hledat společnou tvorbu a své kořeny.
Jsme vděčni, že jsme se mohli zúčastnit tohoto setkání. Poznali jsme spoustu krásných lidí, lidí ochotných, obětavých. Toto setkání nám ukázalo, že stojí za to se s našimi bratry a sestrami z jiných zemí setkávat, spolupracovat s nimi a obohacovat se navzájem.

Děkujeme za tyto nádherné okamžiky a za tyto naše Slovanské Bratry a Sestry.

Za účastníky Josef Endrych“

https://www.drzava-moravaslezsko.cz/a15-ty-rodovy-snem-v-polsku/

 

Jak to tedy bylo doopravdy?

Jakým způsobem a od koho získali stoupenci Slovansko-árijských véd, působící mimo jiné na webové stránce Država Morava a Slezsko, informace o konání letošního sněmu a kontakty na organizátory sněmu, zřejmě tušíme… ale zatím to nebudeme zveřejňovat.

Tušíme také, že polským organizátorům se „védisté“ představili jako zástupci Slovanů z Moravy a Slezska – a protože z jejich webových stránek není pro nezasvěcené úplně zřejmé napojení na Slovansko-árijské védy, podařilo se jim polské organizátory sněmu oklamat a získat od nich pozvání na sněm, přestože skupiny propojené se Slovansko-árijskými védami mají na akce domorodých občin zákaz vstupu.

Na sněm tedy dorazili dva zástupci Državy Morava a Slezsko, Josef Endrych a Zdeněk Říha. Když jsem v Polsku vstoupil do haly sněmu, již tam byli a přivítali mě slovy: „To koukáš, co?“. Po úctě ani památky. Zmatení organizátoři sněmu ode mě okamžitě dostali informace, že se na sněm dostala „védistická“ organizace. Začal jsem to projednávat se zástupkyní sněmu, ta je ale ze slušnosti nechtěla hned vyhodit. Problémy začaly. Tito nezvaní „védisté“ začali komunikovat se členy sněmu, kteří si mysleli, že to jsou zástupci Slovanů Moravy a Slezska, a pak už jsem musel zakročit a požádat je, aby odešli. Ti to však ignorovali a s úsměvem mi potvrdili, že budou šířit falsifikované informace dál – a snažili se mi namluvit, že dílo Chiněviče je pravé. Nakonec, když jsem proti nim veřejně vystoupil, druhý den večer odešli. Hned se mi ulevilo. Nechápu, jak je možné, že se někdo ohání pravdou, a přitom šíří informace, které všichni možní akademici jasně označili za podvod, s úsměvem manipulují davy a zneužívají důvěry lidí. Nabídl jsem jim, ať se těchto padělků vzdají a svou vybudovanou velikou, rádoby slovanskou organizaci, očistí od „Slovansko-arijských véd“ – a po čase se přidají k rodnověrným skupinám. To však odmítli se slovy, že my máme svůj rybníček a oni zase svůj.

O své účasti na sněmu nakonec vydali zprávu (viz výše), ve které není ani zmínka o tom, že byli požádáni, aby odešli…

 

A proč mají stoupenci tzv. Slovansko-árijských véd zákaz vstupu na Rodový slovanský sněm? Protože zástupci ruského slovanství – Velesův kruh a Svaz domorodých občin, taktéž zástupci ukrajinských Slovanů pod vedením velekněžky Galiny Lozko – Zorislavy, zakladatelky Slovanského sněmu, a taktéž zástupci domorodých občin se distancují od této neo-esoterické organizace. Žádná z mezinárodních organizací působících v oblasti obnovy domorodé tradice s nimi nespolupracuje, a to ani Slovanský sněm, ze kterého byli definitivně vyloučeni v roce 2014 ve Slovinsku v Ljubljani.

Hnutí kolem Slovansko-árijských véd vzniklo v Rusku jako Staroruská ingliistická církev ortodoxních starověrců – inglingové, založená roku 1992 Alexandrem Chiněvičem, vystupujícím pod jménem Páter Dij. Ačkoliv v roce 2004 ztratila status registrovaného náboženského společenství a Alexander Chiněvič měl kvůli rasismu problémy se zákonem, má tato církev stále komunity po celém Rusku a velký vliv, který se přes Slovensko postupně rozšířil i k nám.

Toto učení je postaveno na několika knihách, souhrnně nazývaných „Slovansko-árijské védy“. Tyto knihy, údajně pravé, jsou ovšem zjevnými falsifikáty se skrytými mocensko – politickými záměry. Jsou směsí skutečných informací, vykradených ovšem z různých tradic, polopravd, lží a fantasmagorických nesmyslů, se zjevným rasistickým podtextem.

(Obrázek je převzat z článku https://karugblog.wordpress.com/2017/08/06/bukvice-ufoni-a-slovansko-arijske-vedy/ – a pochází z propagačního videa propagátorky SA véd Věry Ovečkové a velmi dobře ilustruje zjevný rasismus védistického hnutí.)

 

Více o Slovansko-árijských védách zde: http://www.slovanskykruh.cz/2018/06/slovansko-arijske-vedy/ .

Disputace na téma pravosti slovanských textů: http://www.slovanskykruh.cz/2015/06/disputace-na-tema-pravosti-slovanskych-textu-25-6-2015/ .

Audiozáznam z disputace: http://www.slovanskykruh.cz/2015/06/nahravka/ .

 

K nám se Slovansko-árijské védy dostaly přes Slovensko, díky Vladimíru Laubertovi a webovým stránkám https://www.tartaria.sk/. Do Čech a na Moravu je pak začala šířit nejdříve například paní Věra Ovečková ( https://www.veraoveckova.cz/ ) – a později Mojmír Mišun, který stojí za weby http://www.slovanskakosile.cz/ a https://www.drzava-moravaslezsko.cz/ . Dalšími spřízněnými weby jsou např: https://slovanskakultura.cz/ (Zdeněk Říha) , https://www.slavica.sk/ a některé další.

V poslední době se nám zdá, že se stoupenci Slovansko-árijských véd u nás snaží působit skrytě, bez zjevných odkazů na původní zdroje. To se týká i výše zmiňovaného webu Država Morava a Slezsko. Bohužel neinformovaní lidé se nechají vtahovat do této pasti bludů a nemají na začátku možnost to prohlédnout. Také zneužívají určitého traumatu Moravanů vůči „Pražákům“ a Čechům a lákají lidi do myšlenky oddělení Moravy a Slezska od Čech. To je další neetická věc, která nemá obdoby. Montovat politiku do spirituality a zneužívat traumata lidí pro manipulaci, to už jsou metody manipulace davu, které známe třeba z komunismu, křesťanství atd.

V každém případě, tyto geopolitické manipulace nejasného původu nemají nic společného se slovanským rodnověrstvím ani se snahami o obnovu původních domorodých tradic naší země.

Vidíte, jak je důležité, aby informace Slovanského rodového sněmu zůstaly sněmu a lidé s nízkým morálním kodexem a manipulativním jednáním do polí mezinárodního rozvoje duchovní slovanské kultury vůbec neměli vstup. Zkoušky jsou neustále přítomny – a je to naše práce takové lidi do mezinárodních polí nepustit.

Závěrem bych rád dodal, že žádná zkratka nás k růstu hluboké moudrosti nedovede. Podvodníci nikdy nespí dobře a ti, co tam ještě nedošli, kéž prozřou a začnou čistit svoji cestu od manipulací. Cesta slovanství je cestou lásky, komunity, pravdy, porozumění, přírody a hlubokého kontaktu s ní.

Zde nemá místo manipulace, nečistá politika a podobné temnoty. To matce přírodě a obnově našich domorodých tradic skutečně nepomůže.

Jestli vás zajímá zdravý rozvoj domorodých tradic u nás doma, sledujte práci organizací, jako je ta naše – Slovanský kruh, dále Rodná víra, Česká pohanská společnost, Pohanský kruh – a mnohé další ( odkazy např. zde: https://pohanskaspolecnost.cz/pohanstvi/pohanske-stranky/ )… Ty navazují na dochované kulturní dědictví tady u nás v Evropě a jsou v kontaktu s duchem našich domorodých předků. Těm patří dík za zachování mnohých informací a polí, abychom dnes mohli začít na rozsáhlé práci záchrany našeho kulturně-duchovního dědictví.

 

Toto vyjádření podávám jako čerstvě zvolený zástupce českých Slovanů (Čechy, Morava a Slezsko) na Slovanském rodovém sněmu v Polsku, Sobótce, a zástupce kongresu ECER v ČR.

 

Zdeněk Ordelt
Slovanský kruh, z.s.
vedoucí organizace