FOTOGRAFIE Z CEREMONIE  ZDE

Je to pro mě čest, že mohu psát report z takové akce, kde se slaví 100 let existence naší krásné země.

Tuto zprávu píšu i trochu v pochmurném naladění, protože při práci pro naši zemi jsem již mnohokrát narazil na nesnášenlivost a nepochopení Čechů k vlastní zemi. Oslava 100 let existence naší země byla toho odrazem. Ne však pro všechny.

Když jsem oslavu připravoval, myslel jsem si, že na ni přijde mnoho lidí, abychom společně vzdali úctu našim předkům, zazpívali jsme posvátné písně a naši hymnu. K mému smutku jsem zjistil, že přišlo asi 15 lidí a dorazili studenti naší slovanské školy. Chtěl bych tedy ty, kteří dorazili, pochválit, že aspoň 15 lidí z Prahy pochopilo, že při výročí 100 let založení naší země, u kterého stály autority slovanské a další umělecké a vědecké elity, je dobré udělat modlitbu pro ně a poděkovat jim za jejich udatnou práci. Jinak bychom totiž dnes mluvili německy a jmenovali jsme se „Rakousko“.

Na akci nás tedy bylo nakonec asi 30.

Další velikou novinou jest, že jsem pro tuto příležitost nechal u uměleckého kováře vykovat speciální přenosné ohniště, které jsme použili na zapálení posvátného ohně našeho národa. Tento oheň v duchu slovanské tradice pro podporu našich předků a pro jejich úctu jsme skutečně zapálili. Po několika modlitbách nám ale obřad přerušila policie, která nám přikázala posvátný oheň uhasit. Mysleli jsme si, že máme svobodu, a když ho pálíme ve speciální nádobě, nebude to nikomu vadit. Nechtěli jsme ale dělat problémy, a tak jsme jej asi po hodině hoření skutečně uhasili. Komu ale toto může vadit? Jde o bezpečnost a ochranu místa? My jsme jej ale v nejmenším neničili…

Až pak jsme si všimli, že se policisté po zákroku baví u vchodu do kláštera s jeptiškami, takže je jasné, komu náš posvátný oheň asi vadil nejvíce. U nás v zemi je vše tak perfektně ošetřené, že na posvátné slovanské půdě ani vlastní Slované své posvátné ohně v úctě zapálit nemohou. No nevadí.

I tak již po více než 1000 letech útlaku a likvidaci našich domorodých tradic náš posvátný oheň z našich rukou konečně na Vyšehradě zahořel. A to se ponese jako zpráva po naší zemi – a i vy se nebojte zapálit své posvátné ohně úcty, lásky, respektu ke všemu živému, a hlavně k vlastní zemi. Ty totiž hřejí a dávají radost, spojení a střed našich obřadů.

Ve druhé části oslavy, po poděkování našim předkům za založení a zvelebování naší země, jsme udělali obřad pro bohyni Mokoš, protože v těchto dnech se slaví její posvátné síly. Vložili jsme jsme semena s modlitbami do země na Vyšehradě a s písněmi jsme obřad zakončili.

Nakonec jsme zpívali naši a slovenskou hymnu.

Byl jsem smutný, že nás bylo tak málo. Byl jsem šťastný, protože jsme cítili duše a srdce našich předků.

 

Poděkování všem, kteří tuto akci podpořili anebo se jen zúčastnili.

Jsme jeden kruh, jedna rodina na naší krásné planetě.

 

Za Slovanský kruh
Zdeněk Ordelt, vedoucí a žrec