V Praze proběhlo setkání se Žiarislavem, který měl tour po ČR ohledně vydání jeho nové nádherné knihy „Na vrchárskom chodníku“. Setkal jsem se s ním a s jeho přítelem z rodnověrné skupiny ze Slovenska. K tomuto setkání se již schylovalo několik let a bylo velice důležité.

Dlouho jsme se neviděli. Stalo se mnoho věcí – a nyní je důležité začít spolupracovat a podpořit se navzájem. Slováci jsou v mnoha věcech dál než my a my zase máme nyní veliké zkušenosti s byrokracií, a nejen to…

Naše spolupráce nám pomůže v mnoha oblastech, ale hlavně se začnou více obnovovat naše mezinárodní vztahy a přátelství. Rád bych začal navštěvovat více jejich oslavy – a je zase pozval na ty naše.

Žiarislav také přijal pozvání na Slovanský rodový sněm do Prahy v roce 2019.

Také jsme se dohodli, že vydáme společné prohlášení proti Slovansko-árijským védám, které poškozují pozvolný vývoj slovanské kultury v Čechách a na Slovensku.

Na další vývoj se moc těšíme. Žiarislav, stejně jako my, otevřel školku pro děti, a tak se chystáme navštívit i tu.

Těšíme se na vzájemné sdílení a radost, která z této cesty vychází.

 

Zdeněk Ordelt

 

(Fotografie převzaty z FB https://www.facebook.com/ziarislav)

 

 

ODKAZY:

http://ved.sk/

https://www.rodnacesta.sk/ – časopis Rodná cesta

http://www.bytosti.sk/ – hudební skupina Bytosti

http://ved.sk/Gazdovska.htm – Gazdovská obroda

 

https://www.facebook.com/ziarislav

https://www.facebook.com/Rodocesta/

 

https://www.youtube.com/user/mirmusica YouTube