Videa z přednášek ze Dne slovanské mytologie v Lužickém semináři (19.1.2019), který pořádala Společnost přátel Lužice / Towarstwo přećelow Serbow (SPL / TPS) :

https://www.facebook.com/events/332521910877111/

10:00 – 11:00
Naďa Profantová: „Pohanství západních Slovanů očima archeologie“

11:00 – 12:00
Michal Téra: „Slovanské nastolovací rituály a jejich mytologický základ“

12:00 – 13:00
Jiří Dynda: „Bůh Triglav a slovanské náboženství“

14:00 – 15:00
Michaela Šebetovská: „Veles: Slovanské božstvo v komparativní perspektivě“

15:00 – 16:00
Naďa Vaverová: „Onen svět ve slovanských a baltských pohřebních písních“

17:00
Koncert středověké skupiny Zanyka

 

https://www.kulturni-noviny.cz/nezavisle-vydavatelske-a-medialni-druzstvo/archiv/online/2019/10-2019/triglav-a-spol.-v-luzickem-seminari