Škola ceremoniální práce v rámci slovanství v roce 2019

Škola ceremoniální práce v rámci slovanství bude letos pokračovat s novým konceptem – jako jednotlivé zážitkově-informační víkendy, kterých je možno se zúčastnit samostatně a budou volně přístupné všem. (Zároveň je samozřejmě možné se zúčastnit všech víkendů, témata se budou měnit.)

Pro ty z vás, kdo pak po nabytých zkušenostech dojdete k přesvědčení, že byste skutečně chtěli pracovat jako obřadníci ve slovanské tradici, bude vytvořen intenzívní kněžský výcvik v dalším roce.

1. víkend: 8.-10.3.2019www.slovanskykruh.cz/2019/02/uvod-do-sveta-nasi-domorode-tradice-slovanstvi-pozvanka/

 

 

Zpráva pro přátele i veřejnost, která se týká naší školy slovanské tradice

Pozvánka ke studiu do nově transformované a renovované školy:

 

Vážení přátelé,

ptáte se, proč jsme zrušili dosavadní koncept naší školy pro žrece a kněžky, vše jsme otevřeli a transformovali?

V novém roce u nás nastalo mnoho změn, zkoušek a otevření nových horizontů. Nebylo to vůbec lehké, vše se otřásalo v základech a přišla skutečná selekce toho, co má nějaký smysl, a toho, co již svůj účel splnilo a odchází pryč. K mojí radosti, věci, které tu zůstaly, skutečně smysl dávají.
Ta hlavní věc je, že se hodně změnil náhled na naši domácí kulturu a na to, co skutečně potřebuje. V minulém roce se ukázalo, že je třeba změnit naši školu domorodých tradic. Duch si žádá uvolnit formu, aby to celé víc dýchalo. Zavolal mě nazpět šamanský duch starých tradic a ukázal mi, jak setřást podivné koncepční předsudky, které se u nás objevují.

Nové kolo výuky tedy pojede v novém rytmu. Budeme procházet výukou v otevřených setkáních – workshopech, velice zvolníme – a bude zde toto zaměření:

1. Kontakt s duchem, zaměření se na živé části, jak v nás, tak i v poselství tradice.

2. Hledání souvislosti mezi starobylými částmi tradice a dnešním duchem doby, tedy co je dnes živé, a co již ne.

3. Vymanění se z konceptu ,,pohanský,, , který mě již dlouho zatěžuje, protože plně nevystihuje to, co domorodé tradice původně byly. Mnoho věcí tam chybí a je na čase je začít hledat. U nás ve škole budeme praktikovat odlehčenou a přírodní formu, ve které budeme moci dýchat a růst.

4. Budeme hledat spojení – ne izolaci, laskavost a úctu místo zápolení, a také vnitřní klid a hloubku. Tak povedeme naše praxe.

5. Duch doby volá po osvobození se od pout náboženství a ztuhlých dogmat. Kde není duch, božská síla a tep matky země, není život ani láska. Naše cesta bude rozvíjení soucitu a lidskosti.

6. V naší škole a na víkendových akcích už nebudu učit jen já, ale i noví žrecové a kněžky, kteří krásně pracují s naší tradicí. To je moje veliká radost a díky předkům za to.

7. Už není čas na import dalších a dalších z celku vytržených konceptů a zážitků. Co má smysl, je rozvoj skutečného přátelství a vztahů mezi lidmi, kde může náš duch růst ve spojení s přírodou a vesmírem, pomáhat nám překonávat jakékoliv potíže a vést nás směrem k osvícení a radosti.

Moc se těším na naše setkání – a také na to, kam nás zavedou nepředvídatelné cesty ducha a matky země.

Svoboda, moudrost, síla a důstojnost kéž provází naše kroky.

Toto je pozvání pro vás potkat se s naší domorodou tradicí, která se začíná ze země vynořovat a je tu pro vás.

Děkujeme Ekocentru Loutí za možnost u nich pracovat a za jejich podporu.

 

Sláva našim rodům
Ať je naše matka země ochráněna

 

Ze srdce, Zdeněk Ordelt
vedoucí Slovanského kruhu

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in Nezařazené, Novinky. Bookmark the permalink.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *