Koupadla (letní slunovrat) – 22.6.2019

FOTOGRAFIE Z OBŘADU  ZDE  (foto: Zdeněk Ordelt a členové Slovanského kruhu)

Bylo nebylo, na nebi se Slunce dostalo na vrchol své síly a celá příroda si užívala sprchu životodárné síly naší hvězdy, dárkyně života. Byly časy, kdy naši předkové slavili Slunce jako ženskou bytost. Tato forma je dnes ještě zachována u Baltů.

Náš poslední kmen, který nám dal dědictví slovanské kultury, již Slunce vnímá více jako muže – Svaroha, jenž je ve svém jádru vlastně bytostí neutrální.

Letní slunovrat je a byl tou největší oslavou slovanského etnika. Síly přírody jsou v rozpuku a my se můžeme naplno radovat a vyživovat s nimi.

 

Letos jsme byli z důvodu obsazenosti nuceni změnit naše oblíbené místo konání oslavy Kupadel – nečínský lom. Jali jsme se tedy hledat místo nové, posvátnosti oslavy odpovídající.


Tento impuls nás zavedl k tomu, abychom začali pracovat s krajinou v přímém okolí našeho bydliště, jak tomu má správně být 🙂


Díky spolupráci s naší přítelkyní Aničkou Voňavkovou, která je v zastupitelstvu obecního úřadu v Senohrabech, jsme se dohodli, požádali pana místostarostu a dostali povolení oslavu udělat na krásné louce se dvěma lipami a přilehlou Mnichovkou, potokem, který se vlévá do Sázavy.

Na tomto krásném místě jsme udělali přípravy, požádali o povolení práce a otevřeli Zemi. Společnými silami jsme společně s přáteli a členy Slovanského kruhu vybudovali vhodné ohniště, a odnesli vykopanou zeminu, abychom po skončení mohli louku uvést do původního stavu.

Postupně přicházeli lidé, aby pomohli s přípravami dřeva, posvátného ohně, což dělali muži, a oltáře, výzdobou, pletením věnců pro všechny, na čemž pracovaly ženy.

Celé dílo se zvolna s klesajícím Sluncem postupně dokončovalo ke společné spokojenosti. Poté jsme si připravili osobní nástroje, převlékli se obřadního oblečení a oslava mohla začít.

Slunce se schýlilo nad obzor, přišel čas pro věštění z devíti bylin. Požádal jsem Nami, aby tento rok vybrala věštkyně ona. Bylo vybráno asi sedm žen, těm jsem vysvětlil jednoduché principy věštění z bylin. Ženy to velice rychle pochopily a poté si samy vybraly místa, kde věštby pro účastníky oslavy vykonávaly. Pak jsem vysvětlil lidem, jak se takové věštění dělá. Každý speciálním způsobem nasbíral byliny a u své věštkyně dostal svou věštbu. Byliny dokážou rozkrýt mnohá tajemství a pomoci najít životní cestu, která vede správným směrem.

 

S přicházející nocí jsme začali vlastní obřad. Úvod probíhá obvyklým způsobem. K modlitbám přidáváme důraz na životodárnou sílu Slunce a také Vody, ve které se později budeme koupat. Příroda již pár let trpí suchem, které máme z velké části samozřejmě na vině my, tedy nezodpovědné lidské plémě. Modlitby směřujeme k zachování zdravé přírody pro nás i naše potomky. Vše v tomto Vesmíru je totiž postaveno na vztazích – je naší povinností být si toho vědomi a udržovat komunikaci a rovnováhu.

 

Do dalšího cyklu vstupujeme pomocí chorovodů – našich posvátných tanců. Tanec a zpěv otevírá prostor a posvátné síly mohou volně proudit skrze naše srdce. Zažíváme momenty propojení jeden s druhým a s celým Vesmírem. Naše já se rozpouští v radosti a jsme jedno tělo posvátného hada, který proudí prostorem a přemisťuje nás z jednoho časoprostoru do druhého. Přichází léto, sláva Svarohu, sláva Ladě, sláva Mokoši a sláva Velesu, také Dažbohu, Daně a Stribohu.


Přijaté modlitby a požehnání ukotvujeme posvátnou hostinou – prvkem procházejícím všemi tradicemi. 

 

Déšť, který odpoledne přemístil všechny turisty domů a nám tak připravil chvíle klidu na jinak dosti rušném místě, nyní přišel požehnat všem jemnými kapkami. Odcházíme se vykoupat do řeky Sázavy. Tekoucí voda s lehkostí smývá naši starou kůži a nabíjí nás svou ochrannou silou. Nejprve v noci a pak ještě ráno, při úsvitu. U ohně znějí písně a někteří z mužů a žen tancují. 

 

Ráno po koupeli jsou všichni jako noví. Jsme šťastni a naše spojení s přírodou je obnoveno.

Poděkování patří členům a přátelům Slovanského kruhu, kteří přidali ruku k dílu a společně vytvořili krásnou oslavu.

Poděkování patří našim bohům a předkům za posvátnou sílu v různých formách, také Slunci a naší milé řece Sázavě.

Také každému, který se obřadu zúčastnil, protože každý se podílí na jeho tvorbě. 

Poděkování patří také zastupitelstvu obecního úřadu v Senohrabech, které nám oslavu povolilo.

Oslavy se zúčastnilo okolo 80 lidí a doufáme, že další letní slunovrat – Koupadla na tomto krásném místě zase zopakujeme.

Sláva rodu.

 

Za Slovanský kruh

Zdeněk Ordelt
a Nami Maria Lada

This entry was posted in Co se stalo, Novinky, Oslavy. Bookmark the permalink.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *