Hody 2019 – Obejmout Říp, 28.9.2019

Obejmout Říp na sv. Václava, 28.9.2019

FOTOGRAFIE Z OBŘADU  ZDE  (foto: Zdeněk Ordelt a členové Slovanského kruhu)

Jestliže budeme hledat horu, která je pro naší českou zemi důležitou a posvátnou, tak bychom si měli vzpomenout na horu Říp. Již několik let zde probíhá akce ,,Obejmout Říp,, , kterou nyní vede Venuše Sun Amorah, žena medicíny a tanečnice z Českého středohoří. Tento rok jsem dostal pozvánku, abych tuto akci s ní vedl a obohatil tak celý program o umění slovanské obřadní práce. Slovanský kmen Čechové, kteří na ni vstoupili a přišli, nebo již žili na našem území již v 6. – 9. stol.nl. a jsou naši předkové, si tuto poctu rozhodně zaslouží.

 

Věky prošly a nyní již po slovanských obřadech, které věnovali svým bohům zbylo jen málo. Proto je obřad, kde obnovujeme spojení s pradávnými ochránci našeho národa tak silný. A na horu Říp rozhodně patří.

Nyní zde najdeme rotundu sv. Jiří. Ale na jejím vrcholu bylo původně obřadiště pro slovanské bohy Peruna, možná Jarovíta, který dle starých mýtů zabil pradávného démonického hada Zmije a zachránil tak lidské pokolení před temnotou. Jeho atributy po kristianizaci přebírá právě sv. Jiří, kterému je rotunda zasvěcena. Také zde mohl být chrám některé z našich bohyň (Mokoš, Lada, Pripegala) a tak by mužské aspekty přejala hora Milešovka.

My jsme naše putování na posvátnou horu započali v 11:00 ráno, kdy jsme se po úvodní přednášce rozdělili na dvě skupiny. Každá z nich obešla Říp z jedné strany a po vycházce krásným magickým lesem, jsme se setkali na zadní posvátné stezce, která vede po jihozápadní straně Řípu vzhůru.

Předpovědi počasí hlásaly, že bude pršet. Nebe se však nakonec roztáhlo a slunce zalilo krásnou krajinu. Když jsme dorazili na první vyhlídku, žasli jsme, jaká je to nádhera, Čechy zalité sluneční září, hrající krásnými barvami.

Už když jsme stoupali nahoru, slyšel jsme křičet káně pokaždé, když jsme řekli něco zásadního. Cítil jsem, že jdeme správně. Na vyhlídce jsme si sedli a Venuše začala hrát na flétnu svoji píseň. Byla to krásná hudební meditace. Následně jsme do otevřené krajiny společně zazpívali i pár slovanských písní. Poté jsme stoupali nahoru a došli jsme až k rotundě. Tam jsme začali připravovat obřad. Postupně se k naší deseti členné skupině začali přidávat lidé. Další lidé přišli až na modlitbu u rotundy. Dokonce se k nám přidali i lidé z kolem jdoucích. Nakonec nás stálo v kruhu okolo 40.

 

Nejprve jsme udělali pro příchozí přednášku o slovanských tradicích a také o tom, jak je důležité být propojen sám se sebou, s přírodou, se zemí  a s vesmírem. O sv. Václavovi, Boleslavovi, Drahomíře, sv. Ludmile a dalších důležitých vládcích bylo také promluveno, aby se lidé dozvěděli výstupy z nových studií.

Poté jsme začali s obřadem, pozdravili jsme světové strany, živly, nebesa Práv, podsvětí Náv a střed světa Jáv. Venuše pak provedla speciální meditaci pro ukotvení energií,  propojení se zemí a nebem.  Náš obřad jsme zakončili kruhovým tancem chorovodem a slavnostním přípitkem s okřínem – nádobou s medovinou, které jsem vedl zase já. Tance rozproudili sílu do naší duše.

Lidé byli nadšeni a nakonec jsme dokonce zakopali krystaly, aby síla modlitby, jako ochranné pole a poděkování matce za hojnost v období Dožínek a Hodů byla zachována.

Když jsme odjížděli pryč, nedaleko od nás vzneslo ohromné káně, snad to byl i orel. Cítili jsme, že vůle předků byla posílena a mi zase propojeni v jednu rodinu.

 

Krása naší posvátné hory Řípu je monumentální a tak i síla našeho národa, která je tu ukotvena. Nevzdejme odvážnou cestu za uchováním našeho kulturního dědictví, které nám naši předkové před stovkami let v podobě západo-slovanské spirituality donesli na svých prsou v podobě dziadů – síly duchů předků.

Na akci jsme také vyhlásili, že příští rok proběhne veliký obřad na Bílé hoře v Praze, kde budeme léčit rány, které zbyly po bitvě na Bílé hoře a následných událostech v listopadu roku 1620.

 

My, potomci našich posvátných rodů, kéž jsme ochráněni silou našich bohů a bohyň, vesmíru a matky země.

 

Díky všem, že se zúčastnili.

 

Sláva rodu

This entry was posted in Co se stalo, Novinky, Oslavy. Bookmark the permalink.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *