Vzkaz z kouřimské Provody, 21.3.2020

Jak mnozí víte, původně jsme plánovali velkolepé setkání pod kouřimským hradištěm, kde bychom společně přivítali síly nového cyklu na tomto krásném a mocném místě, tak silně spjatém s naší historií. Leč Prozřetelnost má své záměry a cykly a nezbývá, než je respektovat a důstojně a měkce proplouvat mezi zákony přírody a zákazy a opatřeními systému
Tedy větší shluk již v té době nebyl povolen, ale jádro naší společnosti bylo přesto na Kouřim silně taženo, abychom vzdali úctu hluboké síle místa, našim předkům a aby došlo k předání darů, sil a zpráv pro tento čas.I TENTO ČLÁNEK JE TAKOVÝM STRUČNÝM PŘEDÁNÍM ZPRÁV A MODLITEB Z NAŠÍ OBŘADNÍ POUTĚ – NECHŤ JE TAK PROSÍM TAKÉ CHÁPÁN A ČTEN.
Bylo nás 5 – tedy tak akorát, abychom nikoho svým mikroshlukem v přírodní rezervaci neohrožovali, ale přeci společně mohli vykonat potřebnou práci. Pod vedením našeho průvodce, Jana Kroči, jsme se vydali na malou intuitivní obřadní pouť, která zahrnovala mnoho různých bran a zastavení.
Náš kouřimský přítel Lukáš nás doprovázel ve formě krásné a roztomilé Moranky s cibulovou hlavičkou. Po počátečním propojení se s místem a očistě průchodem první branou – strážcem dvojsmrkem, putovala i milá Mořenka se zaříkáním do říčky Výrovky. Ale sotva se vody dotkla, hned se o kameny zaklesla. Zkrátka, dala jasně na vědomí, že tento akt rozhodně není dokončen a že se Morana v Čechách míní ještě nějaký ten čas pozdržet….A přitom byl úsvit rovnodennosti tak překrásný, tak vřelý…a zlaté světlo Vesny probleskovalo toho rána krajinou divoce a měkce, svým věčným příslibem nového života.

 

Naše pouť pokračovala, kráčeli jsme zvolna na vrchol a potkávali místní strážce a bytosti předků, nasávali atmosféru starých časů i nově probouzejících se sil. Každé důležité místo místo pozdraveno a poctěno písní, případně jinými dary. Nejsilnější setkání nás čekalo na pohřebišti vládců, kam nás předkové vyloženě “zavolali”.
Řekli si o uctění slovem i pivem, přáli si spojit se s námi. Byli tam s námi, velmi znatelně přítomni. Úžasné bylo cítit jejich vznešenost, sílu a majestát. Cítit skutečnou lidskou sílu dávných vládců, která tak velmi kontrastuje s tím, co se děje dnes. Současně s přítomností předků – vládců a bojovníků, přišlo také nutkání požádat je o podporu v tento nelehký čas velkých společenských změn.
(Není potřeba si idealizovat minulost, ani se do ní vracet, pouze navázat spojení se svými kořeny a čerpat z nich sílu a poučení. Neb každá doba má své vlastní výzvy, které se neustále mění a vyvíjejí spolu s vrstvami (nejen)lidského vědomí…)

 

Hlavní vhled, který k nám přišel při práci v Kouřimi, se týkal obnovení a kultivace mužské síly. Esence, terou tak věrně symbolizuje archetyp boha Jarovíta – syna Velese.
Jarovít přijíždí do našeho kraje s bujarou a neohroženou silou jarního slunce.
Tak jako jeho družka, je živoucí silou, jež prorůstá skalami, s čistou odvahou dítěte, které se rozhodlo přijít na svět. S pevným a neochvějným záměrem zahnat podsvětní síly zpět do útrob Země. Mladý bohatýr Jarovít byl i z celou svou symbolikou za christianizace převlečen za sv. Jiřího Mnohé se již změnilo skrze silné ženy, které již roky pracují na otevírání svého propojení s přírodou, a cítí, kudy je potřeba se ubírat, co vše je potřeba změnit, k vědomějšímu a přirozenějšímu žití.
Nyní přichází čas mužů – aby se také postavili do své síly a dokázali také tento staronový křehký živý svět plně uvidět a ochránit.
Postavit se sami za sebe, za svou cestu, za své rodiny, za samotný Život – tvořivý, divoký, silný, laskavý… hlavně pravdivý. Probudit v sobě ducha bojovníka, který se nebojí a nebojuje…se smrtí ani se ženami. Nebojuje proti, ale pro to.
Pro svou vlastní čest, a čest svého rodu. Se svými vlastními slabostmi i slabostmi světa. Tvoří venku i uvnitř. Svět potřebuje bojovníky s otevřeným srdcem, kteří neohroženě kráčejí se svou vizí, a konáním svého poslání ozařují a povznáší svět. Ať už je tím posláním cokoli, třeba něco zcela “obyčejného”. Svět potřebuje muže, kteří ví, odkud přišli, kde jsou, kam kráčí, s kým a proč – a v tom je síla. Síla celistvosti.Naproti pohřebnímu pahorku leží slavné Libušino jezírko. Překrásné a spanilé místo, leč v současné chvíli jezerem bez vody – jak příznačné. Tak jako naše krajina, která trpí necitlivými stavebními zásahy, které přerušují toky silových žil. Tak jako žena, která se jednou otevřela a v naivitě stále dává, a není jí vraceno nazpátek, aby mohla dále kvést ve své něžné kráse. Jako matka, která již všem svým dětem rozdala vše, co měla, daleko za hranice únosnosti. Přesně tak se dnes cítí velká část naší krajiny!
Ačkoli můžeme – my, ženy – kněžky, chodit krajinou a žehnat jí, posvátná nádoba ženské síly se nenaplní, pokud zde nebude patřičná vědomá síla, která by takovou přírodní svatyni ochránila. Ony tam stále jsou – dávné kněžky a víly, v prostoru bez času, jsou tam i s celým svým zářivým tajemstvým. Ale to vše jest nyní běžným lidským očím skryté.
Neb jsme si už příliš dlouho brali, aniž bychom byť jen vnímali, co všechno jsme si vzali – a také od koho.

Pohodlí a nadbytek nás otrávili dojmem samozřejmosti, nevděkem a neúctou. Po staletí se z nás snažili vymýtit vědomí té skutečnosti, že Vesmír je tvořen především vztahy mezi jeho jednotlivými ŽIVÝMI částmi.
Letošní rovnodennost praví – přišel čas vrátit vše do rovnováhy. Ve všech směrech, ve všech vrstvách. Ještě můžeme.
(A šťastný ten, kdo ovládá umění vystřeďování… praví geografický střed Evropy
Až bude znovu nastolena rovnováha, pak teprve bude možné pokračovat do dalších stupňů moudrosti – například odemknout Svantovítovu svatyni…Kéž všichni v míru projdeme tento zvláštní čas a znovu se setkáme se svými přáteli u vysokých očistných ohňů.
Budeme asi všichni krapet proměněni..

Sláva jaru v přírodě i v nás
Sláva našim předkům
Sláva “naší” krásné krajině a jejím ochráncům, chvála za všechny její dary.
Sláva Rodu… a všem jeho proměnám 
S láskou a úctou
Za Slovanský kruh
Nami Maria Lada
This entry was posted in Co se stalo, Foto, Galerie, Novinky, Oslavy. Bookmark the permalink.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *