Neděle 8. listopadu 2020 v 13:00 až 17:30

Praha 6, Bílá Hora

Zveme Vás na společnou modlitbu za vnitřní svobodu, lásku a spolupráci se silným záměrem léčení českého národa a jeho pobělohorksých traumat.

Bitva na Bílé Hoře před 400 lety sehrála výraznou roli v české historii. Po ní jsme upadli pod vládu Habsburků na více než 300 let. Byli jsme násilně rekatolizováni, ztratili jsme nábožesnkou svobodu a nastalo poněmčování našeho národa. Naše národní duše utrpěla veliká zranění. To vše nás velice ovlivnilo a ovlivňuje dodnes. Nyní se přiblížil moment, kdy se můžeme vzájemně podpořit a společnými silami tato traumata vyléčit, můžeme poléčit naši česko – moravsko – slezskou duši a vrátit důstojnost a vnitřní svobodu nám i budoucím generacím.
Přidejte se ke společné meditaci za naši krásnou zemi a nás všechny, kdo tu žijeme.

Slovanský kruh