KDY: NEDĚLE 31. ŘÍJNA 2021 V 15:00,

KDE: park Kampa, Praha,

Vážení a milí,
přijměte pozvání na koncertní obřad věnovaný našim zesnulým předkům.
Oslavíme jej modlitbou s posvátnými bylinami a svícemi pro naše předky, tancem, písněmi a závěrečným hodováním u dušičkového stolce.
Na obřadu zazpívají ,,Hravé Hlasy,, pod vedením Luhawy.
Jestli si ji nevyrobíte, aspoň se namalujte s motivy ornamentů, lebek a duchů ze záhrobí. Pomůže to vytvořit tu správnou atmosféru pro obřad.
Co se na Dušičky děje v naší mytologii:
Podzim přináší moment, kdy Veles otevírá společně s Moranou bránu do zásvětí Návu, abychom se mohli potkat se svými drahými zesnulými a mohli je potěšit na jejich cestě do světelné říše nebes Irije laskavými dary a modlitbami.
Kontakt s předky je úplným základem všech šamanských tradic a tak to bylo i v naší zemi u Slovanů či Keltů.
Pojďme společně zapálit svíce za naše ženské a mužské rodové linie, vnést světlo lásky a poznání do našich rodů.
Náš společný obřad bude vedený v duchu naší domácí slovanské tradice tak, aby každý z nás měl možnost komunikovat se svými zemřelými předky, poděkovat jim za vše a také jim mohl poslat dar ve formě lásky, písně, či léčivých bylin.
Pojďme společně pozdravit naši milovanou širokou rodinu, která nám dala život, moudrost, zkušenosti a lásku, která nás drží pospolu. Zároveň můžeme uctít i duše kulturních velikánů, kteří odpočívají na Slavíně.
Jste srdečně zváni do posvátného kruhu.
Obřad povede – Zdeněk Dragomir Ordelt.
Doporučený příspěvek: 400,- Kč
Příspěvky budou použity na zaplacení produkčních a hmotných nákladů na akci a na podporu dalšího rozvoje našich tradic.
Děkujeme vám za vaši laskavou podporu.
.
Podrobný popis akce:
Dušičky jsou důležitým a prastarým svátkem, tzv. dnem Návy (odvozeno od “náv”, což značí mrtvý). Tomuto svátku Odpovídá mu také keltský Samhain. Dnes jej známe jako křesťanský svátek, ale ten vznikl právě z obřadů našich slovanských předků. Anglické země slaví v tuto dobu Halloween (z angl. All Hallows Eve).
Slované tento den vnímali také jako dobu, kdy se stírá hranice mezi světem živých a mrtvých. Věřilo se, že duše zesnulých se v tento čas vracejí na zemský povrch, a naopak živí mohou navštívit podsvětí. Strážcem tohoto světa a jeho hranic je Veles, Morana hlídá všechny duše. Naše světy živých a zemřelých se v těchto dnech propojují, neboť hranice mezi nimi je otevřená. Bylo zvykem prostírat u večeře i pro zesnulé příbuzné, u kterých se čekalo, že přijdou rodinu navštívit. Tento pokrm se jim nechal na stole přes noc, když už šli všichni spát. Také vystavovali za oknem zapálenou svíčku, často ve vyřezané řepě (podobnost s americkými dýněmi a Halloweenem), která měla bloudícím duším mrtvých posvítit na jejich cestu. Den Návy je nejvýznamnějším původním slovanským svátkem předků, nicméně je povinností živých zvát své zemřelé předky nejen v tento den, nýbrž na každý svátek. ( http://www.slovanskykruh.cz/…/den-navy-podzimni…/ )
Dále lidé dodržovali zvyky jako je pečení cukroví ve tvaru rohů a tzv. kostí mrtvých, což byly malé bochánky chleba, které rozdávali pocestným pro zbloudilé duše. Také je pokládali na křižovatky, kde se setkávalo více cest, a na místa, kde lidé zemřeli násilnou smrtí nebo si život vzali. Podél cest byla položena též jablka. Tato místa byla osvětlena, aby kolemjdoucí věděli, že tento pokrm je pro zemřelé a nedopustili se tak krádeže potravy určené pro duše. Pro toto období bylo typické jíst pokrmy jako např. různé kaše, jablka, ořechy, med, vejce, tuříny, pivo, mošt, bylinný čaj. Lidé v tomto období také u sebe na ochranu nosili jehlu s větvičkou myrty, která sloužila k zabránění vstupu zlé duše do jejich těla. Dále se používaly rostliny jako máta, muškát, pelyněk, hadí kořen, kapradí, dobromysl, majoránka, starček, dub, zemědým, pcháč a bodláky, šípky. Také se traduje, že si příbuzní museli dávat pozor, aby u sebe nosili dobře chráněný nůž, jelikož by mohli poranit ostřím své předky, kteří je na cestě doprovázeli.
.
Co s sebou na oslavu:
Dvě svíce, jednu za mužskou a druhou za ženskou rodovou linii.
Zavařovací sklenici s čajovou svící za vaši rodinu.
Jídlo a nápoje – jako dar pro duchy, a také pro společnou hostinu (ne v plastových obalech – pokud možno v látkových sáčcích, voskovaných ubrouscích, sklenicích, dřevěných miskách apod.). V podstatě jakýkoliv typ jídla, který budeme moci společně sdílet.
Vlastní misku, hrníček a lžíci na hostinu.
Šamanské bubny, koncovky, fujary a další hudební nástroje.
Osobní předměty síly pro případné nabití na společném oltáři.
Doporučujeme bílý nebo světlý oděv, není podmínkou. (Oblékněte se tak, abyste se cítili příjemně a pohodlně, pokud možno do svého ceremoniálního nebo silového oděvu… ). Hlavě, ať je vám teplo.
Po skončení obřadu následuje společná hostina sdílených darů.
Doporučený příspěvek na organizaci akce – 400,- Kč
.
Těšíme se,
Sláva rodu!