Vážení přátelé,
přijměte pozvání na oslavu a obřad věnovaný plodivé síle přírody. DOŽÍNKY jsou významný slovanský svátek, který je čtvrtícím dnem mezi Koupadly a Oseninami, tedy letním slunovratem a podzimní rovnodenností. Obilí je sklizeno a naši předkové v tuto chvíli pořádali dožínky. Dožínky byly původně svátkem oslavujícím úspěšnou sklizeň, ale také vyjádřením vděčnosti bohům za ochranu rodiny, kmene a za úrodu. V tento čas je uctívána vláda Matky Země – bohyně Mokoš, která je na vrcholu, rodí, sklízí, oslavuje se mateřský princip. Uctívá se také bůh Veles, pán podsvětí a kořenů, moudrosti předků, zvířat a stád.
Co nás čeká:
– Vázání snopu (Velesova brada)
– Vykřesání ohně
– Slovanské písně a tance, hostina
Co s sebou:
– Jídlo a pití (medový koláč, medovina)
– Vhodné oblečení (světlé barvy)
– Hudební nástroje
– Obilné klasy
Tato akce je vhodná pro rodiny s dětmi.
Z prvního (či posledního snopu) se váže Velesova brada. Starý zvyk vázat do uzlu hrst klasů, někdy doplněných chlebem a solí, a této praktice se říkávalo „zavinovati Velesovi bradu“. Jedná se o obětinu pánu podsvětí, který stráží moudrost předků, proto „Letní Dědy“. Mezi další obyčeje patřilo pletení dožínkových věnců (dožínkové slunce), které se nechávalo na domě až do další jarní setby, nebo „baba“, snop obilí, který byl stylizován do ženské postavy a oblékán do ženských šatů.
Med byl také důležitým znakem těchto oslav. Medový koláč a medovina sloužily k věštbě budoucí hojnosti, jak se zachovalo v díle „Gesta Danorum“ Saxona Grammatica o rituálech na rujánské Arkoně. Podobně jako dožínkový věnec i kulatý medový koláč symbolizuje slunce a sluneční božstva Svaroga, Svarožice a Dažboga ve vrcholném období jejich vlády. Časně ráno bylo zvykem jít na kopec, pozdravit vycházející slunce a poprosit o přízeň a hojnost. Oslavy tohoto svátku trvaly zpravidla 3 dny a bylo to vnímáno jako příležitost k „obžerství a opilství“ rituálního charakteru.
Se sklonkem léta a blížícím se podzimem je třeba využít i plody osobní práce. Nabízí se čas na zamyšlení o tom, jak naložit s novým vlastním poznáním a kudy dál. Životní názor, který se tříbí od počátku tohoto roku, pomalu ukazuje jasnou cestu. Je to o nás samých, o osobním potenciálu a vlastní síle. Proměny jsou rozmanité, od drobností až po ty dramatické. Na každého z nás je nachytáno něco jedinečného. Soudit ostatní je naprosto nemístné. Klid, víra, empatie, pokora, láska a otevřená mysl, to je nyní to nejdůležitější. Oslavme to, čím jsme dosud prošli a požehnejme úrodě příští. Oceňme své vlastní zkušenosti, odměňme se a pokračujme dál.
Obřad povede:
Jakub Krejčíř
předseda Slovanské obce Praha – Vinoř
Obřad pořádá:
Slovanská obec Praha – Vinoř
Místo: Vinořský park
Úterý 1.8.2023
Obřad začíná v 18:00.
Přípravy od 17:00.
Doporučený příspěvek:
Kč 400,-
(příspěvky budou použity na úhradu nákladů na oslavu a také podpoříte naše organizace v dalším rozvoji a výzkumu našich tradic)
Jste srdečně zváni do posvátného kruhu.
Těšíme se na Vás,
Sláva rodu.