Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Hromnice 2020

12.2.2020 : 16:00 - 18:00

Vážení a milí,
přijměte pozvání do kruhu kolem posvátného ohně na svátek Hromnic, kdy společně uctíme síly zimy – Moranu a Velese, očistíme se a požádáme o Perunovu ochranu pro období před příchodem jara.


Kdy: 1.2. 2019 od 16:00 (pomoc s přípravou již od 15:00)
Kde: Vyšehrad – v parku mezi sochami

Ke svátku Hromnic se váže zejména téma očisty a ochrany. Ženy v tento čas vytvářely svíčky – hromničky, které se lijí ze zbytků vosku, schovávaných po celý rok. Tyto svíce jsou pak zasvěceny hromovládci a nebeskému ochránci, Perunovi, který oplývá údernou spravedlivou silou vyhnat nečisté síly. Takovou svíci, vyrobenou magickým způsobem v tento den, pak zapalujeme ve zlých chvílích – je-li nemoc, úraz, úmrtí, či jakákoli jiná pohroma.
A věřte nebo ne, mají skutečně sílu!

VÍCE K HROMNICÍM z textu od pana Mačudy:

“Zima se v lidové tradici setkávala s létem již na Hromnice (2. 2.), které naši předkové vnímali jako první jarní den. Jaro již bylo cítit ve vzduchu a síly probouzející se přírody se pouštěly poprvé do křížku se zimou – Moranou. Říká se, že jsou Hromnice jediným dnem v zimním období, kdy z nebes na předzvěst vítězství jara udeří Perunův hrom. Snad proto se v kostelech světily voskové svíčky, které dokázaly ochránit dům před úderem blesku. Tento obyčej zřejmě navázal na starší očistné obřady spojené s ohněm, v prvé řadě s obřadním uhasínáním ohně starého a zapalováním toho nového, očištěného. Jelikož na českém venkově Hromnicemi končily vánoční svátky, můžeme tuto očistu spojit s posvátným zaháněním škodlivých sil z domu, usedlosti a potažmo celé vesnice po dlouhé zimě, o němž se v našem vyprávění ještě několikrát zmíníme. Naši předkové zároveň věřili, že si lze naklonit jednotlivá božstva. To dokládají i zprávy ze staré Litvy, kde počátkem února ctili především Perkūna (slovanského Peruna), boha hromu, kterého mimo jiné prosili o dostatek deště a potažmo tedy i o dobrou úrodu nadcházejícího léta. Svým významovým charakterem však nejsou Hromnice nijak ojedinělé, ale spadají do stejného cyklu svátečních dní jako nám dobře známý masopust.

Hned první den po Hromnicích je totiž zasvěcený sv. Blažejovi (3. 2.), který jak známo nahradil po christianizaci slovanských území kult Velesa, boha pastevců a zemědělců, ochránce dobytka i veškerého bohatství, patrona čarodějů, umělců a vší moudrosti, který ovšem vystupuje také v úloze strážce podsvětí a jak se zdá i pána vlků a ostatní lesní zvěře. Nakonec, oblíbeným zvířetem, v jehož podobě bývá Veles ztělesňován, je mohutný vládce lesů medvěd, nepostradatelná maska masopustních průvodů, která je mimo jiné nadělena i nebývalou erotickou symbolikou. Ta je ovšem s medvědy spojována již od doby bronzové, ne-li déle, na což opět poukazují nálezy archeologů. „Velké Velesovy svátky“ byly nejen časem veselí, blahobytu a neskrývané radosti z blížícího se jara, ale rovněž oplývaly magickými úkony majícími přivolat plodnost, úrodná pole a blahobyt, navíc i ochránit dobytek, především ten hovězí, ale i celé hospodářství před nečistými silami a zlými mocnostmi, které by mohly v tomto přelomovém okamžiku ročního koloběhu uškodit.”

(http://www.slovanskykruh.cz/2018/04/vyrocni-slavnosti-starych-slovanu-jiri-macuda/)

S SEBOU:
– teplý a pohodlný obřadní oděv (nejlépe bílý)
– domácí pokrmy, pečivo, plody bez jednorázových plastových obalů
na společný oltář hojnosti, teplé nápoje v termosce, taktéž obřadní nápoje – medovina, pivo, víno, VODA ( z pramene)
– SVÍCE – nejlépe domácí vyrobené hromní, jinak jakoukoli větší (než čajovou) bílou svíci k posvěcení
– hudební nástroje
– své záměry, modlitby, písně

Doporučený příspěvek na akci je 300 kč
(Toto je příspěvek za naši práci a energii, kterou vkládáme do studia a aplikace našich tradic. Zároveň bychom rádi také poléčili tz. “syndrom české pohanské chudoby” tím, že se naučíme znovu přirozeně oceňovat svou vzájemnou práci a tím podpoříme proud hojnosti pro nás všechny… )

Sláva Rodu

Obřad povedou Zdeněk Ordelt a Nami Maria Lada

Details

Date:
12.2.2020
Time:
16:00 - 18:00

Venue

Vyšehrad
Praha, + Google Map